Tekst og foto Hasse Jørgensen, onsdag den 15. marts 2023

De fire politikere, der var til stede ved det store borgermøde i Skærbæk onsdag om testcentre i Vadehavet, var bestemt ikke tilhængere af testcentre i et unikt naturområde, Vadehavet, der ikke finder sin lige andre steder i verdenen.

De fire politikere var folketingsmedlem Anders Kronborg (S), folketingsmedlem Henrik Frandsen (M), borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjerg, og borgmester Jørgen Propp Petersen (Slesvigsk Parti), Tønder.

Henrik Frandsen slog fast, at det, han og Anders Kronborg som folketingsmedlemmer kan gøre, er at tage alle argumenter og frustrationer med til Christiansborg. Som han sagde: – Vi taler jo også med ministre og kolleger fra andre partier.

Og han føjede til: – Vadehavet er et dårligt sted at placere et testcenter.

Anders Kronborg sagde inden mødet:  – Det vil undre mig, hvis det bliver til noget, for som tidligere udvalgsformand ved jeg, hvor svært det er at få tilladelse til at opsætte borde og bænkesæt i Verdensarven.

På mødet sagde han: – Selvfølgelig skal den grønne omstilling op i gear. Det skal gøres klogt og hensigtsmæssigt, og det er det her ikke. Vi taler om møller, der er 200 meter højere end pylonerne på Storebæltsbroen placeret på det fladeste sted i hele landet.

Jesper Frost Rasmussen takkede for initiativet til borgermødet.

– I den kommune i Danmark, der er epicenter for den grønne omstilling, er vi meget opmærksomme på behovet for testcentre. Det ønske har vi fuld forståelse for.

– Men processen har været en smule lukket. Havde man taget hensyn til naturen, inden man startede arbejdet, var Vadehavet formentligt ikke kommet med.

Jesper frost Rasmussen var glad for, at der kommer en offentlig høring, så kommunen kan få indflydelse.

– Det er Ikke sådan, at vi jubler over det her. Vi har bidraget med alle de ting, vi skal, men vi har svært ved at se 450 meter høje vindmøller i et område, hvor vi ikke må sætte en shelter op.

– Det kunne være, at branchen kunne nøjes med færre møller i et center, og det kunne måske give flere områder, der kunne være interessante for testcentre, lød det fra Esbjergs borgmester.