Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
29. marts 2023

(Artikel tre)

En humørfyldt seniorrådgiver, Johan Bramsen, Granville, er hyret af Esbjerg kommune til at forestå arbejdet med udformning af udviklingsplanen sammen med forvaltningen, politikere og borgere.


Han forklarede ved konferencen om en udviklingsplan for Skibbroen og Det maritime Ribe, at de fire oplægsholdere maksimum måtte forklare hvert sig emne på 12 minutter – hverken mere eller mindre. Og det gjorde de så:

Overinspektør Morten Søvsø, Arkæologi & Samling, Sydvestjyske Museer, gennemgik på en letforståelig måde med righoldig anvendelse af relevante og beskrivende illustrationer udfordringerne med Kultursvampen. Ingen af de 65 indbudte gæster fra nær og fjern var efter oplægget i tvivl om, at Kultursvampen brænder sammen, hvis den ikke til stadighed holdes våd.
I Ribe er der 200.000 m2 , hvor bygninger står på kulturlag – og på grund af svampens udsving er nogle højdefixpunkter sunket 14 cm i det 20 århundrede.
Derfor ønsker Morten: rigelig med vand oppefra, brosten og en stabilisering af udsving på grundvandstand og åernes overflade. Dermed også: Undgå de sidste somres lavvandsscenarier!

Bodil Ankjær Nielsen – klimakonsulent i Esbjerg Kommune talte om vand – vander der kommer oppefra, nedefra og fra siden. For at få de nødvendige faktuelle data, skal der laves en Klima- og risikostyringsplan for Ribe (- og Bramming), i lighed med den, der er lavet for Esbjerg. Arbejdet påbegyndes her i 2023. Der blev bla. nævnt, at vi går mod en vådere marsk – ikke mindst fordi vi får vand fra et område på 900 km2 omfattende mange nabokommuner. Her er det vigtigt at kunne tilbageholde noget af vandet opstrøms.
Desuden er der ikke foretaget beregninger for, hvad vandstanden i Ribe Vesterå betyder opstrøms i Hjortvad Å.

Da civilingeniør Jakob Top Jørgensen, Natur & Vandmiljø, Esbjerg kommune var det med at holde ørerne stive. Han fortalte om mange af de tekniske hydrologiske begreber og udfordringer, der har sammenhæng med vand – og slog fast: – Det er alene en politisk beslutning, om vandstanden skal hæves. Men man skal være klar over, at hæves vandstanden eksempelvis 40 cm, så vil det medføre nogle negative konsekvenser for andre – fx vand i kældre, oversvømmelser og ødelagte broer. Og så hænger grundvand og vandløb sammen!

Sidste mand på skansen var Niels Frederiksen, Det Maritime Ribe. Han gennemgik kort de mange, mange projektideer (10), der har været i proces / gået i stå i perioden 1999 til i dag. Han dvælede blandt ved ”Fra toldboden til Børsen” (2011), der byggede videre på ideen og Det maritime Ribe.
Se også artikel II, hvor Niels´ fem anbefalinger er beskrevet.

Ordet frit

Efter en kort pause, blev det så muligt at spørge ind til oplæggene – her bringes en række spørgsmål, svar og udsagn.
Per Sørensen, Kystteknisk chef i Kystdirektoratet: – Er der en overigt over vandet og dets udfordringer? Bodil Ankjær Nielsen: – Der er udarbejdet nye kort, men de er ikke valideret. Derfor kan jeg ikke præsentere dem i dag. I det store hele, er der ikke mange ændringer i forhold til tidligere kort – og så mangle grundvandet.

Morten Søvsø: Når der tales om at hæve vandstanden, er der tale om minimums vandstanden. Vandet må ikke slippe Kultursvampen, hverken øst eller vest for byen.

Søren Møller, Ribe Roklub: – Få monteret ekstra porte i Ribe Kammersluse. Så kan vi holde på vandet i Ribe Vesterå.
Ingen tvivl om, at løsningen med Ribe Kammersluse og et ekstra porte vandt gehør, men der skulle samtidig sikres, at passagen af fisk ikke langvarigt blev forhindret.

Lene Unnerup , formanden for Ribe Bykerne gav udtryk for usikkerheden ved at bo i Ribe Bykerne – og ville derfor gerne have svar på to spørgsmål: Hvad er tidshorisonten for at få vand til Kultursvampen? Og hvornår kommer de næste sætningsskader?

Genfremsæt monitoreringsprogram

For 1½ år siden var der et forslag til Esbjerg Kommunes Budgetforhandlinger om en undersøgelse af Kultursvampen – et moniteringsprogram. Det faldt dog ud, da budgettet blev endeligt sammensat. Og disse data savner alle i dag.
Det handler bare om at ændre dato på det gamle forslag og genfremsende det – jo tidligere jo bedre.
Konklusionen: Deltagerne i konferencen vil gerne finde løsninger – og der SKAL findes en vej i fællesskab, så vandstanden bliver hævet.

(Og ja, så bliver der også en artikel 4 fredag – kommentarerne er mange!)

Annonce