Project Description

Kommentar og arkivfoto Hasse Jørgensen, onsdag den 14. april

Fanø melder sig nu også som hjemsted for hovedsædet for Destination Vadehavskysten, hvis man skal tro lederskribenten på Fanø Posten.

Meldingen kommer i bladets leder i det seneste nummer, og vi må medgive, at Fanø er den kommune i turistsamarbejdet, der har langt flest turister. Ifølge destinationschef H.P. Folman i Destination Vadehavskysten har Fanø langt flere turister end Esbjerg og Ribe til sammen.

Lederskribenten gør gældende, at hovedkontoret bør ligge på Fanø, for det er her, langt de fleste turister søger viden om området.

Til det er der at sige, at en stor del af fannikkerne selv i en nylig foretaget undersøgelse har erklæret, at Fanø har for mange turister, og at det er svært at få en normal hverdag til at fungere for de fastboende, når turister skælder ud over, at fannikkerne bruger deres gode ret til at komme med færgen hjem efter arbejde foran turisterne, når turister i corona-tider vælter ind i supermarkeder og andre butikker i store flokke, ligesom slid på naturen med mere er et problem.

Hertil siger borgmester Sofie Valbjørn til Fanø Posten, at kommunen er opmærksom på problemerne, men at turister er øens langt største indtjening.

Der er næppe tvivl om, at turister er en nødvendighed for øen, og der er heller ikke tvivl om, at det er her, langt de fleste turister i Destination Vadehavskysten er samlet. Men det er også værd at have med i debatten om hovedkontorets placering, at der er og har været mange aktiviteter forbundet med kontoret i Ribe. Vægterordningen bliver administreret herfra, og det samme er tilfældet med byguiderne.

Byguiderne har givet udtryk for, at hvis ikke de kan have et sted at mødes, og hvis ikke de føler deres arbejde værdsat, kunne det meget let være årsag til, at de mange frivillige vil stoppe deres arbejde med at guide turister rundt i byen.

Det ville være synd og skam, hvis det kom dertil, og netop hvis turismens lokale hovedsæde blev flyttet til banegården i Ribe, ville der være plads til alle.

Dermed være ikke sagt, at Fanø ikke skal have et turistkontor. Selvfølgelig skal øen det. Men hovedsædet bør ligge i Danmarks ældste by, og her er den tomme banegård særdeles velegnet med en central placering og masser af plads samt mulighed for penge fra staten.

Annonce