Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Torben Meyer, Esbjerg Kommune, tirsdag den 25. maj

Esbjerg Kommune har de sidste tre år haft stor fokus på at sikre at flere af kommunens unge får en uddannelse – og det øgede fokus giver nu pote, aldrig før har så mange unge været tilmeldt en ungdomsuddannelse.

Det er både erhvervsskolerne og gymnasierne i Esbjerg Kommune, der kan mærke en stigning i andelen af unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse. Størst er stigningen på erhvervsskolerne, hvor 23,7 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse i 2021 er tilmeldt en erhvervsuddannelse, hvilket er den højeste andel nogensinde.

Det er en stigning, der skaber stor glæde i Unge & Uddannelsesudvalget, der netop blev nedsat for 3,5 år siden for at få sat unge og deres uddannelse på den politiske dagsorden:

– Vi ser i år det højeste antal unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse i mange år. Det er virkelig en udvikling, som vi kan være stolte over. Vi mangler i den grad faglært arbejdskraft, derfor er vi særligt glade for udviklingen på erhvervsuddannelsesområdet, siger Kurt Bjerrum (V), formand for Unge & Uddannelsesudvalget.

Flere initiativer søsat

Esbjerg Kommune har iværksat en række initiativer for at få flere unge til at vælge at blive klar til en ungdomsuddannelse. Blandt andet har folkeskolerne arbejdet intensivt med læringsforløb for at få flere unge til at opnå de adgangsgivende krav til ungdomsuddannelserne.

Det er lykkes, så andelen af elever, der nu har de adgangsgivende karakterer er steget med 4,9 procentpoint fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2019/2020.

Det erhvervsrettede fokus er også boostet med blandt andet ansættelse af erhvervsplaymakere, der styrker samarbejdet mellem kommune, erhvervsliv og erhvervsuddannelsesinstitutionerne. Ligesom der er stor fokus på at hjælpe med omvalg i stedet for frafald.

Det kan også ses i statistikkerne, hvor andelen af unge, der stadig er i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter 9. klasse er steget med 4,3 procentpoint.

– Resultaterne er overvældende gode. Vores opgave nu bliver at sikre, at de gode tendenser fortsætter, og vi får fastholdt det gode samarbejde og alle de nye initiativer. Det får vi heldigvis endnu større mulighed for med skole frisættelsesforsøget, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Kulturudvalget.

FAKTA

De gode tendenser

  • 95,5 % af eleverne opfyldte i 2020 adgangskravene til EUD – stigning på 4,9 procentpoint
  • 2021 er det år, hvor den højeste andel 23,7% af elever fra 9. og 10. klasse er tilmeldt erhvervsuddannelse.
  • I 2021 tilmeldte 69,5% af eleverne sig til en gymnasialuddannelse.
  • Andelen af unge på offentlig forsørgelse er faldet med 7 procentpoint fra 2016-2020

Over en 10-årig periode ses en udvikling i andelen af 25-årige med:

  • Grundskolen som højeste uddannelsesniveau er faldet med 5 procentpoint
  • Gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau er steget med 5 procentpoint
  • Mellemlange videregående uddannelser som højeste uddannelsesniveau er er steget med 5 procentpoint
  • Lange videregående uddannelser som højeste uddannelsesniveau er steget med 3 procentpoint

Annonce