Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, torsdag den 25. november

Den spændende kabale om konstituering, formandsposter og udvalgsmedlemmer er nu endelig gået op i Esbjerg Kommune. Her kn du få et samlet overblik over, hvem der har fået en plads i hvilket udvalg, og hvem der sætter sig på formandsposterne.

Byrådsperioden 2022-2025 byder både på gamle kendte udvalg i Esbjerg Kommune. Der er farvel til Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget og goddag til de to nye udvalg: Klima & Miljøudvalget og Plan & Byudviklingsudvalget. Børn & Familieudvalget skifter navn til Børn & Skole. Det betyder, at hele familieområdet flyttes over i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

– Jeg er rigtig glad for, at vi har fået et nyt fokus på klima med det nye Klima & Miljøudvalg. Vores byråd får ti nye medlemmer. Det er mange ud af 31, så det bliver spændende at lære alle de nye at kende og komme i gang med de nye politiske projekter med dem alle efter nytår, siger Jesper Frost Rasmussen (V), der fortsætter som borgmester i Esbjerg Kommune.

Der er konstituerende byrådsmøde onsdag den 1. december klokken 17.00 i byrådssalen på Esbjerg Rådhus, hvor hele det nye byråd samles og den endelige konstitueringsaftale endeligt godkendes.

De nye politiske udvalg og formændene for 2022-2025:

Økonomiudvalget: Jesper Frost Rasmussen (Venstre)

Social & Arbejdsmarked: Jakob Lykke (Socialdemokratiet)

Klima & Miljø: Jørgen Ahlquist (Socialdemokratiet)

Plan & Byudvikling: Henning Ravn (Venstre)

Sundhed & Omsorg: May-Britt Andrea Andersen (Det Konservative Folkeparti)

Kultur & Fritid: Jakob Lose (Venstre)

Børn & Skole: Diana Mose Olsen (Socialistisk Folkeparti)

Herudover fordeler de medlemmerne af udvalgene sig således:

Økonomiudvalget

Jesper Frost Rasmussen (Venstre), formand, Jakob Lose (Venstre), Henning Ravn (Venstre), May-Britt Andrea Andersen (Det Konservative Folkeparti), Olfert Krog (Dansk Folkeparti), Sabrina Bech Røn (Nye Borgerlige), Diana Mose Olsen (Socialistisk Folkeparti), Jakob Lykke (Socialdemokratiet), Jørgen Ahlquist (Socialdemokratiet)

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Jakob Lykke (Socialdemokratiet), formand, Nikolaj Aarøe (Det Konservative Folkeparti), Sabrina Bech Røn (Nye Borgerlige), Tommy Noer (Venstre), Henrik Andersen (Venstre), Rasmus Rasmussen (Socialdemokratiet), Anne Marie Geisler Andersen (Radikale Venstre)

Klima og Miljøudvalget

Jørgen Ahlquist (Socialdemokratiet), formand, Alex Sørensen (Venstre), Anders Rohr Jørgensen (Venstre), Kurt Bjerrum (Venstre), Dino Selimovic (Det Konservative Folkeparti), Jørn Boesen Andersen (Socialistisk Folkeparti), Karin Schwartz (Socialdemokratiet)

Plan & Byudviklingsudvalget

Henning Ravn (Venstre), formand, Karsten Degnbol (Venstre), Henrik Andersen (Venstre), Klaus Sandfeld (Venstre), Dino Selimovic (Det Konservative Folkeparti), Mussa Utto (Socialdemokratiet), Hans Erik Møller (Socialdemokratiet)

Sundhed & Omsorgsudvalget

May-Britt Andrea Andersen (Det Konservative Folkeparti), formand, Tina Skov Larsen (Venstre), Olfert Krog (Dansk Folkeparti), Karen Sandrini (Socialdemokratiet), Connie Geissler (Socialdemokratiet)

Kultur & Fritidsudvalget

Jakob Lose (Venstre), formand, Hans Erik Andersen (Venstre), Emil Pedersen (Venstre), Nicolaj Aarøe (Det Konservative Folkeparti), Mikkel Ammitzbøll (Socialistisk Folkeparti), Karen Sandrini (Socialdemokratiet), Rasmus Rasmussen (Socialdemokratiet)

Børn & Skoleudvalget

Diana Mose Olsen (Socialistisk Folkeparti), formand, Kurt Bjerrum (Venstre), Karsten Degnbol (Venstre), Tommy Noer (Venstre), Ulla Koman-Mejer (Socialdemokratiet)

Konstitueringen

Konstitueringen er baseret på 13 mandater fra Venstre, 3 mandater fra Det Konservative Folkeparti, 1 mandat fra Dansk Folkeparti og 1 mandat fra Nye Borgerlige.

Derudover tilfører SF valggruppen 3 mandater.

Det giver tilsammen et flertal på 21 mandater ud af i alt 31 pladser i Byrådet.

Jesper Frost Rasmussen, Venstre, bevarer borgmesterposten.

1. viceborgmesterposten går til Nicolaj Aarøe (Det Konservative Folkeparti) og Jørn Boesen Andersen (Socialistisk Folkeparti) får 2. viceborgmesterposten.

Mandatfordeling

Venstre: 13

Socialdemokratiet: 9

Det Konservative Folkeparti: 3

Socialistisk Folkeparti: 3

Dansk Folkeparti: 1

Radikale venstre: 1

Nye Borgerlige: 1

Annonce