Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, tirsdag den 21. november 2023

En nyskabende erhvervsfremmestrategi sætter fokus på fire afgørende udviklingsområder med betydeligt potentiale for at booste væksten nu og fremover. Målet er at styrke Esbjerg Kommunes position som en af de førende erhvervskommuner i landet.

Årets 10. plads i DI’s erhvervsklimaundersøgelse var kun begyndelsen. Esbjerg Kommune vil mere, og det skal den nye erhvervsfremmestrategi spille positivt ind i. Esbjerg Kommune skal nemlig støtte op om erhvervslivets behov og ikke mindst vækstmulighederne.

– Vores kommune rummer et unikt erhvervslandskab, der ikke ses andre steder, og kan vi optimere nogle af de byggesten, som vi ved vil være med til at fremtidssikre væksten. Derfor giver det god mening, at vi sætter ind netop der, hvor vi har en unik styrke, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Erhvervsfremmestrategien udspringer af arbejdet i Erhvervsfremmeudvalget, som Esbjerg Byråd valgte at nedsætte i oktober 2021.

Strategiarbejde i tæt samspil

14 toneangivende virksomheder fra forskellige brancher har via interviews deltaget i forarbejdet, og på samme måde har andre relevante aktører og medlemmerne af Erhvervsfremmeudvalget været med til at påvirke indholdet i strategien.

Jesper Toft Mathiasen, formand for DI Sydvestjylland, har været med i udvalgsarbejdet.

– Som forælder, som borger og som formand for DI Sydvestjylland har jeg længe kæmpet for den obligatoriske erhvervspraktik, som erhvervsfremmestrategien nu peger på, skal ske ad to omgange i udskolingen. Det er afgørende for de unges fremtid og de lokale virksomheder, at de unge knytter bånd til det lokale erhvervsliv og forstår, hvor jobmulighederne ligger, siger Jesper Toft Mathiesen, administrerende direktør for Claus Sørensens Fond.

Ændringer i de unges uddannelsesmønstre står som et kardinalpunkt i strategien. Med en målsætning om at øge elevoptaget på erhvervsuddannelserne fra 23,9 % til 26 % i 2025 og imponerende 30 % i 2030, retter Esbjerg Kommune fokus mod fremtidens faglærte arbejdskraft.

Formand for Erhvervsfremmeudvalget May-Britt Andrea Andersen understreger, at indsatserne i strategien kræver nytænkning.

– Mangel på faglært arbejdskraft har i den grad optaget udvalget, og naturligvis afspejler strategien det med flere initiativer. Udover erhvervspraktikken ser jeg et særligt potentiale i at lade 10. klasse flytte ind hos erhvervsuddannelserne for at styrke eleverne i vælge erhvervsuddannelserne aktivt til, siger May-Britt Andrea Andersen.

Esbjergs identitet som EnergiMetropol afspejles ikke bare emnet omkring at sikre arbejdskraft til den grønne omstilling, men også intentionen om at skabe iværksættermiljø med fokus på bæredygtige løsninger inden for tech og energi.

Flere events og god service

Strategien rummer også tiltag, der skal styrke detailhandel og turisme i bymidterne. Derudover skal virksomhedernes oplevelse af mødet med Esbjerg Kommune være præget af god service og professionalisme.

– Strategien berører flere emner, som hører under forskellige fagudvalg i kommunen, og i Erhvervsfremmeudvalget er vi klar til at give stafetten videre, så indsatserne kan blive foldet ud og komme til at gøre gavn, uddyber May-Britt Andrea Andersen.

Esbjerg Byråd kommer til at følge op på, hvordan der arbejdes med indsatserne. Det gælder både samarbejdet med aktørerne og effekten af indsatserne.