Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
13. januar 2021

Oprydningen efter Vejprojektet er i fuld gang – rabatter og arbejdsområdes planeres.

Udvidelsen fra to til fire spor betød, at der måtte fældes en række træer i Ribe Plantage, der er kategoriseret som fredsskov.
– Nu skal det samlede areal endeligt opgøres af vores areal-erhvervelsesfolk , fortæller projektleder Mike Boesen fra Vejdirektoratet. Herefter skal der laves en aftale med Naturstyrelsen om, hvor i landet der skal udpeges det nødvendige areal i en puljeskov. Dette areal overgår herefter til officiel fredsskov.

Erstatningsskoven kan være placeret flere steder i landet, hvorfor Ribe Plantage ikke får tilført ny plantede træer.

Skovloven – Erstatningsskov: Størrelsen af erstatningsskoven for strækningsanlæg beregnes som udgangspunkt som 200 % af det areal, hvor fredskovspligten ophæves eller som dispensationen fra fredskovspligten vedrører.

Et begrænset antal træer måtte fældes nordvest for parkeringspladsen over for Skovgrillen.

Annonce