Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
31. maj 2020

En varm formandspost

Mange rykker i formanden for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (V), som er og har været involveret i en række sager i Esbjerg, som har skabt debatter og protester – samt en mindre diskussion om vilkår ved en indvielse. Se blot her: Marbækplanen med / eller uden aflåste bomme, indvielse af Parkeringshus i Danmarksgade og en mulig åbning for trafik i den nederste del af KongensGÅgaden.

God snak over en kop kaffe

Men det var en rolig og afbalanceret formand, RYK IND RIBE mødte på Esbjerg Rådhus, hvor vi over en kop kaffe vendte nogle af udvalgets udfordringer i Ribe-området. Og lad det være sagt allerede her – Søren lovede ikke mere end han kan stå inde for.

Knaster bliver løst

Cykelstien til Vadehavscentret – hvordan har du oplevet processen: – Overordnet er jeg glad, når der kan etableres en ny cykelsti, som jo formentlig beror på et ønske hos befolkningen. Derfor kan det godt ærgre mig lidt, at selve projektet har haft nogle knaster, som måske kunne være løst tidligere, lyder det fra Søren Heide Lambertsen, som har lagt mærke til udfordringen forbi det store landbrug på Ø. Vedstedvej. – Men der kommer en løsning!”

Mølledammen efter et forår med vækst

Vægter det frie vandspejl

Mølledammens vandspejl er efterhånden ved at være grønt og fyldt med vandplanter – hvad tænker du herom? – Jeg er parat til straks at skære grøde, men sådan spiller klaveret ikke, da Esbjerg Kommune afventer en ministeriel afgørelse til Plan & Miljøudvalget om mulighederne for at skære grøde / klippe / rense Mølledammen. Søren stammer fra Guldagerområdet og kan også se, at vandspejlene i Guldager Møllesø, Brillesøerne og ikke mindst søerne i Vognsbølparken er ved at gro helt til. – Det sælger ikke billetter hos mig, – og mon ikke også tilflyttere kan se det unikke i flotte vandspejl, mener en eftertænksom Søren Heide Lambertsen.

Søren har fokus på udfordringerne i Mølledammen, hvor vandplanterne er ved igen at få overtaget i forhold ønskerne om blankt vandspejl

Vognsbølparken i Esbjerg

I forhold til Vognsbølparken forsøgte vi for et par år siden at tilføje noget stof til vandet, som skulle hæmme væksten af de grønne planter i vandet. Dette var desværre ikke med store succes, konstaterer Søren Heide Lambertsen. Han fortsætter: – Så der er kun en vej – som det ser ud nu – nemlig at suge bunden op. Sådan en operation er meget bekostelig. For eksempel vil det koste 15 mio at suge Mølledammen. Yderligere kommer hele problematikken med §3 område, så der er nok at tænke over.

Helhedsplanen og slæbested

Helhedsplanen for Kammersluse-området er vedtaget. – Det er jeg rigtig godt tilfreds med, lyder det fra Søren Heide Lambertsen, som også peger på det store arbejde Anders Rohr Jørgensen har gjort i forhold til etablering og placering af et slæbested. Formanden peger på vigtigheden af at have personer med lokalkendskab i udvalget. I den sydlige del af kommunen drejer det sig om Alex Sørensen og Anders Rohr Jørgensen – i Bramming har Henning Ravn fingeren på pulsen, mens Esbjerg har Mussa Utto og Søren Heide Lambertsen.

Nyt administrationsgrundlag

På det kommende udvalgsmøde skal der drøftes ”Administrationsgrundlag for Kanalstien” – nærmere bestemt bestemmelserne for fritidshusene langs Ribe Vesterå. Det er Esbjerg Kommune, der ejer jorden – og derfor ville man gerne have lavet en lokalplan for området. – Det giver den nyeste lovgivning imidlertid ikke lov til, så det bliver en anden model, som jeg finder lige så god – og som såvel Esbjerg Kommune som ejerne af fritidshusene kan navigere, fortæller en tilfreds Søren Heide Lambertsen, der hæfter sig ved max udnyttelser af grundene samt en obligatorisk farveskala, som skal overholdes.

Du kan læse administrationsgrundlaget her:

Adminstrationsgrundlag – Kanalstien

Appendix: Ølboden

Og så lige på falderebet. Fremtiden for Ølboden på Domkirkepladsen foran Hotel Dagmar kan afgøres, når kontrakten udløber i 2023.

Søren ville gerne udpege Ølboden på billedet af Ribe Domkirke og Torvet ved Hotel Dagmar – men billedet på kontoret er af ældre dato. – Og jeg tænker jo ikke at opsige kontrakten med domkirken, kom det med et lunt smil. Ølboden ligger på pladsen nedenfor det hvide X.

Tak for kaffe!

Annonce