Project Description

Tekst og foto: Annette Brøchner Lindgaard

Fredag d. 14. januar 2022

Ved årsskiftede stoppede Nini Okens tid som byrådsmedlem i Esbjerg Kommune. Nini stiller ikke op igen ved næste valg. Mest på grund af alder, men også fordi hun har masser af planer for de kommende år. Nini har bl.a. fået arbejde på et plejehjem i Vejen Kommune og der er ingen tvivl om, at hun går til det med ildhu.

Nini Oken (NO): Det er på rigtig mange måder en direkte udløber af min tid i Sundhed- & Omsorgsudvalget. Ulla Koman- Mejer og jeg fandt, selv om vi ikke kendte hinanden i forvejen, ud af at vi havde rigtig mange holdninger til fælles, men faktisk har jeg oplevet samarbejdet mellem alle udvalgsmedlemmerne som fantastisk konstruktivt. Vi har virkelig lavet meget politik styret af visioner og gode løsninger, frem for af penge og besparelser.”

Og Ninis engagement førte en dag til at Direktør Arne Nicolaisen foreslog hende at komme i praktik i det virkelige liv. Det tilbud tog Nini imod og efterfølgende kastede hun sig over SOSU-uddannelsens 20 ugers grundforløb, gennemførte med stort udbytte og oplevede, hvordan man kan forbedre de ældres trivsel.

NO: ”Jeg kunne selvfølgelig nu, hvor jeg har tid, tage selve uddannelsen som SOSU-hjælper eller -assistent, men min alder taget i betragtning, gav det mere mening for mig at søge ind på et plejehjem som ufaglært og gå i gang.
Jeg savner det politiske udvalgsarbejdet meget. Ikke byrådsmøderne, men udvalgsmøderne. Alle Sundhed- & Omsorgsudvalgets medlemmer havde et stort engagement f.eks. også Preben Rudiengaard, som jo har et rødt hjerte. Det må du gerne skrive. Og vi havde et rigtig godt samarbejde med forvaltningen, med Ældresagen, Ældrerådet osv.
Sammen udviklede vi en række gode løsninger, som vi alle kunne gå ind for. F.eks. teams, der selv tilrettelægger deres ruter m.m., udarbejdelse af inspirationskataloger i samarbejde med ældresagen og ældrerådet osv. Ulla og jeg foreslog at åbne plejehjemmene for dyr og børn og har efterfølgende oplevet hvor godt det er – især i forhold til demente osv. Og jeg har masser af tanker, som jeg ikke nåede omkring f.eks. omkring de ældres kost og hvordan tingene planlægges.
Vores vision om at sikre, at de ældre kan forblive integrerede i deres lokalområde, lykkedes desværre ikke. Her blev det tallene, der styrede.”

Rykind: Hvor tilfreds er du med den forgangne byrådsperiode?

”Hvis jeg ser på Udvalgsarbejdet i Sundhed & omsorg, så er jeg 110 % tilfreds. Det har været rasende interessant. Det kommer jeg til at savne.
Til gengæld er der politiske ideer og tiltag, der er blevet bremset af udvalgssøjlerne. Med til Sundhed hører sådan noget som overvægt blandt børn. Her ønskede vi et tværgående samarbejdet med Børn- & Familie udvalget. Men det lykkedes desværre ikke.

Til gengæld faldt én af Ninis lokale sager på plads lige omkring byrådsvalget.

NO: ”Min mærkesag fra forrige valg, var jo seminarieHuset og nu er det lykkedes. Den nystiftede bestyrelse for Kultur- og Fritidsforeningen seminarieHuset Ribe synes, jeg skal være formand, men det vil jeg kun, indtil det kører. Derefter vil jeg være bruger. Det er jo ikke mit projekt. Det er først og fremmest en erstatning for Bispegades skole, som vi har manglet i mere end 10 år – Det kendetegner mig at være en terrier, der bider sig fast.”

Selv om Nini ikke genopstiller ved næste valg, er hun på ingen måde færdig med at gøre sin indflydelse gældende.

NO: ”Jeg stopper ikke, bare fordi jeg ikke længere sidder i byrådet. Jeg vil arbejde i baglandet. Jeg er stadig formand for Ribe og Omegns Socialdemokratiske Partiforening og vil i den sammenhæng lave politiske debatter og tage fat i vores lokalt valgte politikere og spørge ind til tingene. Det vil stadig fortsætte. Det er helt sikkert. Og nu kan jeg jo sige, hvad jeg vil, uden at jeg skal spørge en byrådsgruppe først.
Det er min opfattelse at Esbjerg Kommune er lidt halvhjertet i sin borgerinddragelse. Kommunen laver af og til borgermøder og andre tiltag, men ofte med kort varsel og ofte uden at indkaldelsen når ud til målgruppen.
Men det er utrolig vigtigt, at vi sikrer den lokale indflydelse og jeg håber, vi kan lave et netværk på tværs af partiforeningerne og sammen styrke lokalrådene til at være mere synlige og kraftfulde.”

Aftenstemning ved Skibbroen

Annonce