Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
24. november 2021

Mens der arbejdes for at skabe en turistmæssig magnet med Ribe Åhavn som omdrejningspunkt – og en fortsat mulig løsning med en bevægelige bro på Ringvejen – har Vejdirektoratet travlt med at forberede en renovering af den gamle bro.

Ringbroen har for byggetidspunktet en unik facon / hældning

Der er flere aspekter, som endnu ikke er afklaret. RYK IND RIBE har derfor stillet en række spørgsmål til Mike Boesen, der er projektleder for Større Anlæg – herunder hele Vejprojektet ved Ribe.

Udbudsmateriale

Der er endnu ikke aftalt i hvilken periode, at renoveringen af den gamle bro skal finde sted. Mike Boesen siger herom: – Vores rådgiver arbejder med detailprojektering og udbudsmateriale -og udbuddet forventes at ske lidt hen i det nye år. Udbudsformen vil være en offentlig licitation.

Prisen kendes ikke

Prisen for renovering af Ringbroen over Ribe Å kendes ikke, men Mike Boesen oplyser: – Der er endnu ikke skrevet kontrakt med en entreprenør på entreprisen vedr. ’renovering af eksisterende bro over Ribe Å’, men det forventes, at eksisterende projektbevilling kan finansiere renoveringen.

Miljøforhold

Og så var planerne om en bevægelig bro også ”tynget ” af miljøforhold og hensyn til dyrelivet i åen og på bredden – snæbelen og odderen. – Der skal stadig tages de samme hensyn til naturen, som der hele tiden har skullet. Særligt har der været fokus på snæbelen, men ved renoveringsarbejdet forventer vi ikke at skulle arbejde i selve åen. Derfor bliver der ingen udfordringer ift. snæbelen, siger Mike Boesen.

Tilkørslen og dæmningerne skal fjernes

Betales af eksisterende bevilling

Når først arbejdet med broen er færdig, skal de to interimsveje fjernes. De blev anlagt af firmaet Barslund A/S, som for nylig er gået konkurs. Derfor er det naturligt at spørge projektlederen, om det har betydning for økonomien. – Det betyder ingenting, siger Mike Boesen, og fortsætter: – Eksisterende projektbevilling afholder omkostning til fjernelse af interimsveje og dæmning.

Spunsvæggene skæres ned

Spunsvægge bliver i brinken

Og så er der til allersidst spunsvæggene, hvor militærbroerne skal placeres i byggeperioden: – De vil blive skåret over ca. en meter under terræn. Det, der er ovenover fjernes, mens det nede i jorden bliver siddende. Der vil være risiko for, at brinken skrider sammen, hvis spunsen trækkes op, lød det fra Mike Boesen for denne gang.

Annonce