Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
29. september 2019

En eksemplarisk konstrueret kule – et homogent bygningsværk – kan man opleve på en mark nær Kongeåen. Og hvad indeholder så denne kule? Og hvor kommer indholdet fra?

Kulen er konstrueret efter alle kunstens regler – med ventilationskanaler

RYK IND RIBE kan oplyse, at der er tale om en kule med kartofler – og at den er bygget efter alle kunstens regler med ventilationskanaler, som kan lukkes ned, inden frosten kommer.
Metoden med løslagring af kartofler i en udendørs kule er efter Landbrugets Byggeblade en god metode, men flere fravælger den pga. den megen manuelle arbejde.
Jamen, er der kartoffelmarker lige der, hvor kulen er etableret?

Kartoflerne er maskinel taget op af jorden – nær Jernvedlund

Nej, det er rigtig iagttaget.
Kartoflerne er lagt, vokset og taget op på store markarealer, der ligger vest for Jernvedlund – med adgangsvej i umiddelbar nærhed af Jernved Kirke.

Traktorer har kørt i pendulfart mellem depotet nær Jedsted og Jernvedlud med containere

Turen til Jernvedlund gik gennem Kongeådal, Gredstedbro og Jernved

Arbejdet med at læsse containeren tog ikke mange minutter

Traktorer har kørt i pendulfart mellem Jernved og Jedsted gennem Gredstedbro til depotet på marken nær Langbjerggård.

Tilbage i Jedsted – kartoflerne flyttes med forsigtighed ned i kulen

Fredag er kulen blevet færdig – og forventes med den optimale ventilation og korrekt frostsikring at kunne give fine resultater.
Der er følgende fordele med kuler – som andre steder i øvrigt anvendes til roer / sukkerroer:
• Billigt at etablere.
• Kræver ingen bygning blot et stykke jord, hvorfra vandet kan løbe bort.
Men der er også nogle forhold som skal medtænkes:
• Arbejdskrævende at etablere og fjerne.
• Ingen mulighed for tvangsventilation til tørring, sårheling og styring af temperatur og fugtighed
• Større risiko for spiring, hvis kartoflerne lagres længere end til omkring 1. februar.
• Udtagning fra kuglen er afhængig af vejret

Flere containere står på området – historien melder ikke noget om, der skal etableres endnu en kule…..

Man kan kontrollere om ventilationen er tilstrækkelig ved at række hånden ind under plastfolien i læsiden. Mærkes ingen luftstrøm skal der åbnes mere for kulen. Afkøles hånden derimod, er det tegn på, at en let brise trænger gennem halmlaget

Flot lang kule med mange ventilationshuller (foto: Jonathan Tauman)

Kulen ligger på marken, der er omgrænset af Hillerupvej, Jedstedvej og Langbjergvej – på din højre side, når du kører fra Hillerup mod Kongeådal / Vilslev.

Annonce