Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, torsdag den 10. juni

Danmarks Naturfredningsforenings Esbjergafdeling har i 11. time sendt den forventede klage over byrådets beslutning om grødeskæringen i Mølledammen. Klagen har opsættende virkning, og det betyder, at der næppe bliver skåret grøde i Mølledammen i indeværende år. Hvor lang tid, der kan gå, beror på behandlingstiden af klagen i Miljøankenævnet. Erfaringen viser, at der kan gå mere end et år, inden der foreligger en afgørelse.

Det er byrådets udvalg for teknik og byggeri, der har bedt byrådets udvalg for plan og miljø om at give tilladelsen til grødeskæringen. Tilladelsen lyder på maksimalt fire gange grødeskæring om året og kun i en del af Mølledammen, nemlig den del der ligger mod Vedels Anlæg.

Netop ved kun at skære grøde i den ene side af Mølledammen, mener teknikere og politikere, at grødeskæringen ikke vil have nogen nævneværdig betydning for naturen, idet de følsomme plante- og dyrearter, der findes, også er i det område, der ikke skæres grøde i, og derfor vil de fortsat kunne trives.

Klagen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling vækker undren, og straks DN bebudede klagen, har flere end en snes politikere og lokale organisationsfolk meldt sig ind i Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling for at få medindflydelse på de beslutninger, der tages.

Initiativtageren til aktionen og en af dem, der har kæmpet for grødeskæringen, er byrådsmedlem Anders Rohr Jørgensen, og han siger bl.a., at han ikke forstår Esbjerg-afdelingen af DN’s opfordring til at søge dialog.

Anders Rohr Jørgensen (Foto Esbjerg Kommune)

– Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at tilgodese alle interesser. Vi har gået med livrem og seler. Inden vi starter grødeskæringen, undersøger vi forholdene i Mølledammen med hensyn til dyr og planter, vi undersøger løbende under grødeskæringen, og når den er foretaget, evaluerer vi det hele. Viser det sig i løbet af processen, at der sker skade på dyre- eller planteliv, stopper vi omgående med grødeskæringen. På den måde er vi sikrer på, at der ikke sker skade, siger Anders Rohr Jørgensen og tilføjer:

– Derfor forstår vi heller ikke klagen fra lokalafdelingen af Dansk Naturfredningsforening. Vi mener, vi har gjort alt for at skåne naturen, og det synes som om, at DN’s lokalafdeling blot klager, fordi de kan gøre det. Esbjerg-afdelingen efterlyser dialog, men det er svært at komme i dialog på den her måde, siger Anders Rohr Jørgensen

Annonce