Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Johnny Taumann, fredag den 30. april

Der er skrevet og ikke mindst sagt meget om en mulig grødeskæring i Mølledammen for at holde vandspejlet frit.

Meget tyder på, at det nu bliver formanden for udvalget for plan og miljø, Karen Sandrini (S), der kommer til at give en dispensation til grødeskæring i Mølledammen – vel at mærke på udvalgets vegne.

Det er i hvert tilfælde det, der lægges op til, når plan- og miljøudvalget på sit næste møde på mandag skal behandle ansøgningen om dispensation. Den kommer fra udvalget for teknik og byggeri, og dermed kan en årelang tvist om grødeskæring eller ej måske se sin ende.

Sagen er, at udvalget for teknik og byggeri med Søren Heide Lambertsen (V) i spidsen er kommet frem til, at en begrænset grødeskæring i Mølledammen ikke vil skade naturen. Hvis der kun skæres grøde fra strømrenden og ind mod Vedels anlæg, vil der være rigeligt med plads til lampretlarver og snæbelyngel samt sjældne planter, så disse dyre- og plantearter ikke trues af grødeskæringen. Hvis ikke naturen trues af grødeskæringen, skal der ikke søges dispensation i Miljø- og Naturstyrelsen. Så er det alene byrådets udvalg for plan- og miljø, der skal spørges.

Grødeskæringen er planlagt til at ske ti centimer over bunden, så ikke bunden berøres, og der søges om tilladelse til indtil fire gange grødeskæring i løbet af sommerhalvåret.

Teknik og byggeudvalget ønsker en dispensation senest den 12. maj, da en dispensation skal i høring i fire uger, og udvalget vil gerne foretage den første skæring i uge 24. Efterfølgende skæringer kan ske i ugerne 27, 30 og 33.

Tanken er, at der skal laves et kortlægnings- og overvågningsprogram, så man hele tiden vil være opmærksom på følgerne af grødeskæringen. Den skal samlet evalueres til oktober, og hvis det viser sig, at grødeskæringen ikke skader naturen, er det teknik- og byggeudvalgets agt at fortsætte de kommende år.

Annonce