Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, tirsdag den 22. november 2022

Det er åbenbart blevet forbudt at parkere mellem træerne på Kirkegårdsalleen i Ribe.

Indenfor kort tid har tre bilister fået en parkeringsafgift, fordi de har parkeret deres biler mellem de træer, der er langs alleen ind mod den gamle kirkegård.

Som det er de fleste bekendt, er Kirkegårdsalleen den stump grusvej, der går mellem den gamle kirkegård og Gravsgade parallelt med sidstnævnte. Her har det gennem årene været almindelig praksis for besøgende på kirkegården at parkere mellem træerne, hvor bilerne hverken holder til gene for andre kørende eller gående.

Kirkegårdsalleen er i øvrigt ikke en gennemgående vej men udelukkende adgangsvej for besøgende til kirkegården, og den må derfor bestemt betegnes som en mindre trafikeret vej.

I færdselsreglerne er der lempeligere bestemmelser for parkering på mindre befærdede veje, og eksempelvis må man her godt parkere i venstre vejside i forhold til kørselsretningen. Problemet med Kirkegårdsalleen i Ribe er, at den ligger indenfor gågade zonen, og derfor skal der være afmærkede p-pladser, for at man kan holde her.

Og den 1. maj er der trådt en ny færdselsbestemmelse i kraft, og det er åbenbart den, parkeringskontrollanterne retter sig efter, når de givere bøder for at parkere mellem træerne.

Det har længe som udgangspunkt været forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på fortov i byerne. Det forbud gælder fra og med 1. maj i år nu også i skillerabatten.

En skillerabat er defineret som en rabat, der adskiller forskellige færdselsarter. Det vil altså sige en rabat, der adskiller for eksempel en kørebane med biler, fra en cykelsti med cykler eller et fortov med fodgængere.

Sådan hedder det i reglerne. Spørgsmålet er så, om den række træer, der står på Kirkegårdsalleen, kan sidestilles med “skillerabat”, da der ikke er særskilt afmærkning af kørebane eller vej- og cykelstien på alleen.

Hos P Nord, der administrerer parkeringskontrollanterne i Ribe, siger man, at det er de nye regler om skillerabat, der ligger til grund for uddelingen af afgifter.

På spørgsmålet om, hvorvidt det ikke betyder noget, at der ikke er tydelig afmærkning mellem kørebane og cykel- og gangsti, lyder svaret, at det ikke betyder noget.

Træerne markerer en adskillelse, og de er netop sat for at skille den kørende og den gående og cyklende trafik. I i den rabat, der er i mellem kørebane og gang- og cykelsti, er det forbudt at standse, lyder forklaringen.

 

Annonce