Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, tirsdag den 11. maj

Destination Vadehavskystens hovedsæde bliver placeret i Esbjerg, og dermed mister Ribe en vigtig turistinstitution.

En enig bestyrelse for destinationen har besluttet placeringen, der betyder, at Destination Vadehavskysten samlet administrationen i det gamle Tings- og Arresthus med adresse Skolegade 33 i Esbjerg lige op ad Torvet.

Hvad det hidtidige turistkontor i Ribe skal bruges til, er i skrivende stund mere diffust, men i en pressemeddelelse fra Destinations Vadehavskysten hedder det, at Torvet 3 i Ribe skal udvikles til at danne rammen for helt nye aktiviteter til glæde for turisterne og for alle andre.

I pressemeddelelsen hedder det videre: “En enig bestyrelse besluttede, at medarbejderne fortsat skal have adresse i Tings- og Arresthuset Skolegade 33 i Esbjerg, der kan rumme hele organisationen.

Destinationens opgaver kræver specialiserede kompetencer indenfor destinationsudvikling,

produkt- og forretningsudvikling, markedsføring og gæsteservice. Med et arbejdsfællesskab i

Skolegade 33 sikres, at viden og indsigter kan deles optimalt og udviklingsaktiviteter styres effektivt

og agilt, ligesom den centrale placering sikrer kort transporttid til ’alle afkroge’ af destinationen. Det betyder, at medarbejderne kan møde aktørerne lokalt og inspiration let kan leveres, der hvor

turisterne er – enten fysisk eller digitalt.

Destinationens to andre adresser på hhv. Torvet 3 i Ribe og Skolevej 5 vil fortsat i 2021 danne

rammen om bemandede turistkontorer, ligesom der vil være en kontorplads til rådighed for

destinationens medarbejdere i det omfang, det er relevant ift. det tætte samarbejde med de lokale

aktører.

Ved at samle Destination Vadehavskystens medarbejdere på i Skolegade 33 kan destinationen i

samarbejde med Gammel Præg, Willemoes Gruppen, guiderne, vægterne og alle de mange andre engagerede kræfter i Ribe, udvikle Torvet 3 til at danne rammen for helt nye aktiviteter til glæde for

turisterne og alle andre.

I en nylig nedsat arbejdsgruppe søges servicen styrket med et frivillig korps af ’ambassadører’ og

et tæt samarbejde med Ribe Handels koordinatorfunktion.

I tillæg til de bemandede turistkontorer i Ribe og på Fanø, vil Torvet 3 i Ribe være udgangspunktet

for guiderne. Fra maj til oktober vil turisterne også blive serviceret via den mobile turistinspiration

samt et antal udvalgte turistinspirationssteder, primært attraktioner og overnatningssteder, der

ligeledes vil servicere turisterne.

På Fanø vil der i maj/juni blive etableret turistinspirationer hos fire lokale aktører og med en

elektrisk ladcykel som base, vil turisterne blive mødt, der hvor de er, f.eks. færgen på Esbjerg

siden.

Den hidtil ubemandede turistinformation i Esbjerg fortsætter ligeledes i 2021.

Digitalt vil turisterne i destination Vadehavskysten fra medio juni (uge 24) få adgang til en

nyudviklet Vestkyst app, der vil inspirere gæsterne om aktuelle lokale oplevelser, spisesteder,

faciliteter mm. langs hele Vestkysten.

Geografisk er hele destinationen repræsenteret i den daglige ledelse: Formand Claus Pedersen

driver Ribe Vandrehjem, næstformanden Sofie Valbjørn er borgmester på Fanø og

destinationschefen har arbejdsadresse i Esbjerg”

Så vidt pressemeddelelsen.

Annonce