Tekst Hasse Jørgensen, torsdag den 14. september 2023

Samtidig med, at Ribe får en ny børneinstitution med både vuggestue og børnehave i det netop indgåede kommunale budgetforlig, bliver der også lavet besparelser generelt i kommunen på børneområdet, fremgår det af budgetforslaget.

På SFO-området reduceres økonomien svarende til yderligere en uges sommerferielukning og reduktion af åbningstiden om fredagen.

Børn & Skoleudvalget skal vurdere de konkrete behov for åbningstider i forhold til forældrenes behov.

Daginstitutionernes åbningstid reduceres generelt fra 52 til 50 timer om ugen, og der indføres lukkedage i daginstitutioner efter ”Odense-modellen” med lukning i uge 28 og de tre dage inden påsken. Samtidig holdes der åbent i et dagtilbud pr. område i

forbindelse med lukkedage. Her påpeger forhandlingsudvalget, at der skal være åbent i et tilbud i hvert af de nuværende områder, så afstanden ikke bliver for stor, hvis antallet af områder reduceres.