Project Description

Tekst og arkivfoto Hasse Jørgensen, fredag den 8. januar

Der kommer formentlig igen liv i den bygning på Tangevej 117, der tidligere rummede plejehjemmet Søgården. Det sker måske allerede til april i år.

Byrådets Social- og arbejdsmarkedsudvalg skal nemlig på sit møde på tirsdag behandle en sag om en fremtidig anvendelse af Søgården som et botilbud til mennesker med handicap.

Ryk Ind Ribe kunne allerede den 9. september sidste år fortælle historien om, at man politisk var i gang med overvejelser omkring Søgårdens fremtid, og det er de overvejelser, der nu munder ud i et konkret forslag.

”Forvaltningen vurderer, at Søgården med en mindre istandsættelse kan fungere som et midlertidigt tilbud til unge og voksne med handicap; særligt til den målgruppe, der er vurderet klar til botræning og typisk i dag bor hjemme ved forældrene. Målgruppen vil typisk bestå af unge, i aldersgruppen 19-30 år, der er udviklingshæmmede, har en nedsat kognitiv funktion eller har autisme” hedder det i dagsordenen for udvalgets møde.

Byrådet har imidlertid det problem, at huset i sin tid blev opført med statslån som almennyttigt boligbyggeri. Det betyder, at kommunen kan indfri statslånet på godt 4 millioner kroner og dermed overtage ejendommen.

Alternativet er, at kommunen laver et midlertidigt bo-tilbud, der kan vare i tre år. På den måde sparer kommunen indfrielsen af statslånet men skal til gengæld have sagen op til fornyet behandling inden udløbet af de tre år.

Baggrunden for hele sagen er, at der mangler botilbud til unge og voksne med handicaps, og behovet for disse boliger ventes at stige i de kommende år.

I budget 2021 er der afsat midler til opførelse af i alt 26 pladser, fordelt på 18 nye botilbudspladser i Esbjerg, og 8 særforanstaltningspladser i Ribe. Det forventes, at disse kan tages i brug i løbet af 2023.

Konsekvensen af de manglende pladser i Esbjerg Kommune er, at kommunen er nødt til at løse det akutte behov for botilbud ved køb af pladser i andre kommuner. Aktuelt køber Esbjerg Kommune ca. 75 pladser til voksne borgere med handicap i andre kommuner.

I 2021 forventes der et yderligere behov for boliger på omkring 20. Ombygningen af Søgården kan give 8 nye boliger, som kommunen i givet fald ikke skal købe hos andre kommuner.

Annonce