Tekst Hasse Jørgensen, arkivkort Esbjerg Kommune, tirsdag den 11. juni 2024

Selv om der ud ad til ikke ser ud til at ske meget med hensyn til etableringen af  en plads for autocampere syd for P Syd, arbejdes der stadig internt på planerne. Og kommunens intentioner er, at der fortsat skal etableres en plads for autocampere på det område, der i dag bruges som oplagsplads for en række entreprenørarbejder i den indre by.

– Tanken om en plads til autocampere er bestemt ikke opgivet. Vi er i dialog med de to, der tidligere har vist interesse for at drive pladsen. Vi skal have klarlagt, hvad der skal til, for at nogen vil drive pladsen, siger chefen for natur og byrum Morten Andersson, Esbjerg Kommune.

Kommunen har udbudt driften af en autocamperplads, og da fristen for tilbud udløb ved årsskiftet, var der to, der vise interesse for projektet. Begge har dog siden trukket sig men er altså stadig i dialog med kommunen om mulighederne.

– En af de store indvendinger var, at pladsen er for lille, siger Morten Andersson.

Det kan man vel gøre rette op på ved at udvide arealet mod syd ind over de enge, der er her?

– Det kan vi ikke bare, for det er et naturbeskyttet område, svarer Morten Andersson.

Han fortæller videre, at de entreprenører, der bruger pladsen i øjeblikket, har lovet at indskrænke deres anvendelse af arealet med 80 procent, når trafikforsøget, som er omtalt andet sted på siden, indledes.

– Det betyder alt andet lige, at vi i perioden med trafikforsøget får nogle flere p-pladser tæt på byen, siger Morten Andersson.