De sidste detaljer faldt på plads på planlægsmøde mellem Vejdirektoratet og Ingeniørregimentet

/, Nyheder/De sidste detaljer faldt på plads på planlægsmøde mellem Vejdirektoratet og Ingeniørregimentet

Annonce

De sidste detaljer faldt på plads på planlægsmøde mellem Vejdirektoratet og Ingeniørregimentet 2019-04-15T11:00:16+00:00

Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
15. april 2019

Fredag i bidende april kulde havde Vejdirektoratet og Forsvaret sat hinanden stævne ved spunsvæggene ved Ribe Å på interims vejene ved Ringvejsbroen. De sidste aftaler skulle forhandles på plads, så 18 soldater fra Skive Kaserne forventeligt kan bygge de to midlertidige broer over Ribe Å i løbet af ugerne 24 og 25. Der er dog afsat en ekstra uge som reserve.

Alle data og aftaler blev tjekket en ekstra gang

Deltagerne i mødet

Fra Ingeniørregimentet deltog oversergent Kasper Aggerholm og leder af CBRN kaptajn Bjarke L Skov, mens Vejdirektoratet var repræsenteret af projektleder Mike Boesen, fagprojektleder Jesper Kjærgaard samt tilsynsingeniør Claus Tobiasen. Endvidere deltog fra A/S Barslund formand Jens Steffen Nissen.

Undervejs til spunsvæggen ses fra venstre fagprojektleder Jesper Kjærgaard og projektleder Mike Boesen fra Vejdirektoratet sammen med oversergent Kasper Aggerholm

Det er Barslund A/S, der har hovedentreprisen med at udvide såvel Trojelsvej som Plantagevej, men også fundering og asfaltering af interimsvejen samt støbe de betonfundamenter oven på spunsvæggene, som skal bære de to midlertidige broer.

Broerne først i drift til efteråret

Projektleder Mike Boesen fortæller til RYK IND RIBE, at arbejdet med at bygge broerne forventes at blive påbegyndt midt i juni, når de første kolonner med udstyr når frem til Ribe.  Oversergent Kasper Aggerholm glæder sig til udfordringen med to parallelle broer, som hver skal kunne bære et lastvognstog ad gangen.
”Når broerne er færdige, vil der gå en rum tid, inden de skal stå for den daglige trafik,” siger Mike Boesen og fortsætter: ”Det bliver først hen sidst på året, at vi forventer, at den gamle ringvejsbro skal fjernes og erstattes af en ny ”bevægelig bro”. I forbindelse med nogle undersøgelser ved den eksisterende bro forventer vi dog forinden gennemføre en test, hvor trafikken i nogle få dage kommer til at køre via interims vejen og Forsvarets stålbroer.

Oversergent Kasper Aggerholm fra Ingeniørregimentet kontrollerede forholdene ved Ribe Å sammen med Vejdirektoratet

Barslund A/S får travlt

Umiddelbart kan det jo se ud, som om fredagsmødet blev holdt i rigtig god tid, men med ferier og fridage, så er der jo reelt under 30 arbejdsdage til at få færdiggjort interims vejene, støbt betonfundamenter mm. ”Der er klare aftaler om, hvordan fx de to fundamenter skal støbes. Det skal ske uden at komme ned på åens brinker, idet der tages hensyn til såvel fisk som oddere,” fortæller fagprojektleder Jesper Kjærgaard, der i øvrigt er aktiv lystfisker – og derfor også betragtede løbene med disse briller på.

Soldaterne vil være klar til at bygge de to stålbroer i ugerne 24 og 25

Broerne skubbes i 5 etaper

Kasper og Bjarke fra Ingeniørregimentet fortæller, at broerne kommer til at bestå af 14 fag, som skubbes ud i 5 etaper (skub á godt 10 minutter) over åen med et næb forenden, som sikrer, at broen kommer korrekt på land. Længden af skubbekonstruktionen vil være godt 70 meter, mens de færdige broer vil spænde over godt 40 m.

Vejen skal være klar uge 23

Formand Jens Steffen Nissen, Barslund A/S fik flere opgaver med hjem – f.eks. ønsket om, at forsvaret allerede i uge 23 kan køre tungt løftemateriel ind på interimsvejen. Desuden skal der opstilles opholds- og toiletfaciliteter så tæt ved byggepladsen som muligt.

Jens Steffen Nissen (yderst tv) fra Barslund A/S får travlt. I midten ses tilsynsingeniør Claus Tobiasen

Annonce