Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, pressefoto, lørdag den 27. juni

Skal det store projekt historie- og aktivitetsparken i Ribe blive en realitet, er det nødvendigt, at der er lokal opbakning både blandt kommunalpolitikere og borgerne i almindelighed.

Fonde, der nødvendigvis skal skyde penge i det 11 millioner kroner dyre projekt, ser meget på den lokale opbakning og ikke mindst, hvad kommunalpolitikerne mener.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har tidligere – som beskrevet her på siden – overfor Ryk Ind Ribe givet sin opbakning til ideen, og en rundspørge til de lokale byrådsmedlemmer viser også, at de er meget positive overfor tankerne.

Kurt Bjerrum

Således er gruppeformanden for byrådets største parti, Venstre, Kurt Bjerrum positiv overfor projektet. – Efter at have set beskrivelserne i pressen, er mit første indtryk at det er et utrolig spændende og ambitiøst projekt. Og det vil helt sikkert være et kæmpe trækplaster. Og får man fat i de rigtige fonde, vil det sikkert også være muligt at få det finansieret.
Men med fare for at blive kaldt negativ og lyse slukker vil min bekymring være driften. De første år vil det måske ikke være så voldsomt, men der vil jo komme løbende vedligehold. Hvem skal løfte dem? Udgifterne til drift er jo ikke noget, man kan få fondstilskud til. Det fremgår jo ikke af artiklerne, hvem der skal drifte anlægget, men det er måske med i planerne.

May-Britt Andrea Andersen

Formanden for udvalget for kultur og fritid, May-Britt Andrea Andersen (C): – Jeg er dybt imponeret over det store og flotte stykke arbejde, der er lagt i projektet fra forskellige aktørers side, og det taler jo direkte ind i kommunens politiske vision i forhold til bosætning men også øget turisme. For mig at se vil det være et stort aktiv såfremt det lykkes at komme i mål med projektet.

Karen Sandrini

Formanden for udvalget for plan og miljø, Karen Sandrini (S): – Jeg blev i sidste uge præsenteret for projektet, som i den grad gjorde indtryk på mig. Jeg anser faktisk dette projekt som en kæmpe gevinst for Ribe, som virkelig er i underskud af legepladser. Den kreative udformning med vores smukke natur og historie er så flot fortalt i projektet. Og materialevalget er så nøje valgt. Jeg er pavestolt af personerne bag dette projekt.

Jørgen Ahlquist

Gruppeformand for Socialdemokratiet Jørgen Ahlquist: – Jeg kender ikke nok til projektet til at kunne blåstemple det. Når sagen kommer frem til politisk behandling, tager vi endeligt stilling.
Dog vil jeg sige, at jeg som udgangspunkt er meget begejstret for forslaget. Idéen om en kæmpe legeplads, er en god investering på mange planer.
Alle indsatser for et kreativt og oplevelsesrigt børn- og ungeliv hilser jeg meget velkommen.

Nini Oken

Nini Oksen (S): – Jeg sidder med i bestyrelsen for Ribe fritidscenter og har været orienteret omkring projektet fra den spæde start. Det er et spændende projekt, som bliver Danmarks største gratis legeplads og bliver den bare to meter længere, da vil den også være Europas længste.
Det er kendetegn fra vores område, der er tænkt med ind i de forskellige legeområder fx stormsøjlen og vadehavet.
Det er visionært og vil blive et spændende samt et sjovt sted at opholde sig ved for hele familien. Så i stedet for at køre til Madsby park ved Fredericia, da vil det blive Ribe, der vælges til.
Der er mange attraktioner for de ældre i området, men ikke så meget for børn og barnlige sjæle, men det vil komme med dette projekt.

Anders Rohr Jørgensen

 

Anders Rohr Jørgensen (V): – Med forbehold for at projektet er helt nyt og at jeg endnu kun har forholdt mig overfladisk til det, synes jeg, at det er en fantastisk ide, og jeg er meget imponeret over det forslag, vi er blevet præsenteret for. Vi kiggede i det tidligere teknik og byggeudvalg på ideen om at skabe et samlingssted, hvor både lokale og turister kunne mødes og være aktive. Vi var i den forbindelse en tur ovre og lade os inspirere af Madsbyparken i Fredericia. Vi drøftede også mulige placeringer, dog alle sammen i Esbjerg, så for mit vedkommende ser jeg dette som et fantastisk projekt og et aktiv for byen, som jeg fuldt ud bakker op omkring.

Alex Fritz Sørensen

Byrådsmedlem Alex Fritz Sørensen (V):  – Jeg synes det er et super godt projekt, og det er fantastisk  med den lokale opbakning.
Det er vigtigt, at de lokale bakker op om et sådant projekt, da det er meget svært for kommunen at skaffe midler til et sådant projekt. Kommunen stiller jo jorden til rådighed, så det er selvfølgeligt et stort bidrag,
Men uden fonde og lokalt engagement er det ikke muligt. Flot at gruppen prøver at få det igennem. Jeg giver min fulde opbakning til projektet.

Preben Rudiengaard

Byrådsmedlem Preben Rudiengaard: Det er et spændende og flot projekt, som jeg kun kan bakke op. Hvis jeg skal smide lidt malurt i bægeret: hvad med udgiften til den løbende drift og vedligehold.

Jeg kender det fra min egen branche. Fonde kommer og forærer hospitaler en meget flot og dyr maskine, og alle er glade og klapper i hænderne. Men hvem skal betale de løbende udgifter til drift og vedligehold? Her kunne det måske blive Ribe Fritidscenter, der skulle stå for driften, og så må vi se på, om de skal have et økonomisk tilskud.

Men det her kan blive en super attraktion, der også kan være med til at få historien frem.

Annonce