Project Description

Tekst og fotos Hasse Jørgensen og René Jørgensen, tirsdag den 4. maj

Vejret artede sig som det skulle. Selv om der ikke ligefrem var forårsgrader på Munketorvet i Ribe, holdt bygerne sig væk, da en gammel tradition blev gennemført.

Datoen er 4. maj, og Henrik Schroll fra hjemmeværnet lagde – som traditionen byder – et par kranse fra kommunen og hjemmeværnet ved mindesmærket for de faldne under besættelsen, ligesom den lokale afdeling af forsvarsbrødrene stod fanevagt og lagde deres hilsen i form af en stor buket. Efterfølgende lagde Henrik Schroll også en krans ved monumentet over de faldne fra treårskrigen fra 1848 til 1851 og for nederlaget i 1864.

Gennem årene er de, der overværer højtideligheden, blevet færre og færre, og i år var en snes mennesker mødt op for at mindes en krig, der i følge Henrik Schroll aldrig må glemmes.

I sin tale kom Henrik Schroll ind på den usynlige fjende, vi alle kæmper mod nu i form af corona og den grønne fjende, som Danmark kæmpede i mod under besættelsen, nemlig besættelsesmagten. Og han nævnte, at det er vigtigt, at vi står sammen og kæmper for det, vi tror på, og at folk er aktive i handling og ikke kun i ord.

Højtideligheden sluttede med, at deltagerne sang ”Altid Frejdig når du går”.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Mindesmærket for de faldne fra 1848-50 og 1864.

Stenen ved indgangen til Sct. Catharinæ Kirke er sat op for mindes de, der faldt under kampene for Sønderjylland i 1848 – 1850 og krigen i 1864.

Teksten lyder: ”Vi mindes ved stenen de krigere fra Ribe Købstad og Ribe herred. Her mindes vi de, som fulgtes ad fra bondeland og borgerstad, de stred og faldt fædres flag. Een sejrrig og een i nederlag. Thi skriver deres fødestavn i sten de faldnes hædersnavn.

Stenen ned til Stubsalle er rejst til minde om de seks borgere, der gav deres liv i kampen for Danmarks frihed 9. april 1940 – 5. maj 1945.

Det var var skovbrugsstuderende Knud Valdemar Andersen, civilingeniør Knud Jensen, kommis Svend Jacob Kjær, overlæge Erik Larsen, og  arbejdsmand Johs. Prahl.

En snes mennesker overværede højtideligheden

Annonce