Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, mandag den 7. juni

Om cykelstien fra Ribe til Obbekær bliver fuldført i denne omgang, om der kommer en cykelsti ved Nørrebrogade i Esbjerg, eller om der bliver tale om en cykelsti fra Darum til Bramming, ja det må stå hen i det uvisse.

Fakta er, at byrådet har vedtaget at søge statspenge til alle tre projekter og så lade det være op til staten, hvilket projekt – og helst flere – staten vil give penge til.

Sagen er, at staten vil afsætte midler til tilskud til lokale projekter for etablering af nye cykelstier, og de nye cykelstier skal opfylde visse kriterier for at komme i betragtning.

Byrådet skulle mandag tage stilling til, hvilke lokale projekter, der skal søges til. Efter en mere end halv time lang debat endte det med, at kommunen søger penge til alle projekterne i en ikke prioriteret rækkefølge.

Sagen har en lang fortid, hvor der i udvalget for teknik og byggeri ikke kunne blive enighed om, hvilke projekter, der skulle søges støtte til. Forvaltningen havde indstillet projektet i Nørrebrogade i Esbjerg, men siden dukkede både stien ved Obbekærvej og stien fra Darum til Bramming op i debatten. Det endte med, at et flertal i udvalget bestående af Venstres medlemmer ville søge penge til alle tre projekter, mens Mussa Utto (S) stemte i mod for at få Nørrebrogade prioriteret.

Henrik Vallø (Borgerlisten) begærede sagen i byrådet, og det affødte en lang debat, hvor alle var enige om, at cykelstier er tiltrængte, og at alle tre projekter – og flere til – er gode.

Efter en lang debat fremsatte Søren Heide Lambertsen (V), formand for udvalget for teknik og byggeri, et forslag om, at der søges om penge til alle tre projekter men ikke i en prioriteret rækkefølge i håb om, at der kommer penge til mere end et projekt.

– Hvert projekt bliver selvstændigt vurderet, og søger vi ikke om penge til flere projekter, får vi dem heller ikke, slog han fast.

Det var det forslag, der blev vedtaget.

Debatten
I den langstrakte debat ønskede Henrik Vallø penge til alle tre projekter, men han troede ikke, det var realistisk og derfor ønskede han Nørrebrogade fremmet.

Musa Utto ville også gerne have alle projekter men slog også på, at det er rigtig fornuftigt at få en sti ved Nørrebrogade.

Jørgen Boesen Andersen (SF) var enig i, at alle tre projekter er gode og i, at de skulle sendes uprioriteret afsted: – Bliver der kun penge til det ene, skal de to andre prioriteres i budgetlægningen, slog han fast.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) kunne oplyse, at sidst man søgte, fik man statsmidler til de to projekter, man søgte til.

Anne Marie Geisler (R): – Vi har længe ønsket flere cykelstier. Vi har ikke noget mod at søge til flere strækninger, hvis der er mulighed for at få penge. Det viser erfaringen åbenbart, der er.
Henning Ravn (V) mente, at Nørrebrogade er kommet ind i debatten ad bagvejen: – Darum-Bramming blev lovet, da man tog overbygningen på Darum skole. Jeg tror fuldt og fast på, at vi får penge til to. Lad os se, hvor det bærer hen, når vi søger de tre.
Sarah Nørris (E) mente, at flere byrådskolleger var gået i selvsving. Hun stemte for at sende alle tre ansøgninger og var glad for, at projekterne ikke er prioriteret, for det er tre gode projekter.

Store prisforskelle

Karsten Degnboel (V) undrede sig meget over, hvorfor det er meget dyrere at bygge cykelstier i Esbjerg Kommune end i Vejen Kommune.

Han oplyste, at det i Esbjerg Kommune er omkring 800.000 kroner dyrere per kilometer end i Vejen, og han mente, at en del af årsagen er, at man i Esbjerg bruger omkring 500.000 kroner mere per kilometer på rådgivning og projektering, end tilfældet er i Vejen.

Alex Sørensen (V) fremhævede, at 1200 meter cykelsti i Nørrebrogade koster 15 millioner: – Den pulje, vi har til cykelstier, er alt for lav i forhold til kommunens størrelse. Puljen skal mindst op på 20 millioner kroner, hvis vi skal være på linje med andre. Uden flere penge bliver det kun lappeløsninger, og vi skal have cykelstier i landdistrikterne for at binde kommunen sammen.

Preben Rudiengaard (V) mente, at nogen må være ansvarlige for de store prisforskelle: – Det må vi have gjort noget ved, fastslog han og glædede sig i øvrigt over, at alle gik ind for flere cykelstier.

 

Annonce