Project Description

Tekst og fotos Hasse Jørgensen, fredag 22. oktober

den Cyklister og fodgængere kan igen benytte stiforbindelsen mellem Lustrup og Ribe forbi Damhus uden at skulle frygte, at stien er spærret af en vandfyldt tunnel under Haderslevvej.

Tunnelen har været et problem lige siden stien blev lavet når der kom større nedbørsmængder. Men det problem er slut nu.

Entreprenør Hans Tobiasen og hans folk lagde fredag sidste hånd på den sikring af tunnelen, der derefter blev genåbnet efter at have været lukket hele efterårsferien, mens arbejdet blev udført.

Arbejdet bestod i at forhøje muren til selve nedkørslen til tunnelen med 50 centimeter, så vandet ikke kunne løbe den vej. Desuden er stien før nedkørslen blevet forhøjet med 40 centimeter, så vandet ikke kan løbe fra engene og ind over stien, og endelig er arealet mellem stien og den nærliggende Haulund Bæk blevet hævet, så vandet fra bækken ikke kan nå stien, når bækken går over sine bredder.

Det v ar en våd Hans Tobiasen og medarbejdere, undertegnede mødte fredag formiddag på den nye sti, hvor de lige var i gang med de sidste forberedelser til at genåbne stien.

– Det eneste, vi mangler, er at lave kanterne ved stien, så ikke der bliver en høj kant ned til omgivelserne. Det arbejde kan vi ikke lave i dette vejr, og det betyder, at cyklister skal passe på ikke at komme for langt ud mod kanten på cykelstien, men der er sat advarselspæle op. Desuden mangler vi kantmalingen, men det kan vi heller lave i regnvejr, fortæller Hans Tobiasen, der i øvrigt mener, at vejrguderne har kontrolleret, at ændringen af forholdene virker.

– Baglandet stod specielt torsdag meget højt, men der kom ikke vand i tunnelen, fortæller entreprenøren.

En våd Hans Tobiasen ved den nye sti, hvor advarselspæle markere de høje kanter i siderne.

Det ses tydeligt, hvor meget muren er hævet for at holde vandet ude.

Annonce