Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe,  fredag den 16. april

Beboerne i og omkring Obbekær må væbne sig med en smule tålmodighed, inden det bliver afgjort, om der skal søges statspenge til en cykelsti fra Vesterengevej langs Obbekærvej til kommunegrænsen ind til Vejen Kommune.

Muligheden er opstået, fordi regeringen har meldt en ny pulje ud til medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter, og lokalt har man fået øje på to projekter, der muligvis kunne skaffes statspenge til. Det ene er Nørrebrogade i Esbjerg, og det andet er Obbekærvej.

Staten har opstillet nogle betingelser for, at pengene kan gives, og betingelserne er bl.a., at det skal øge trafiksikkerheden, det skal gavne mange og det skal gerne binde trafikken sammen.

Hvis et projekt bliver godkendt af staten, giver staten 50 procent af udgifterne. Projektet med en cykelsti langs Obbekærvej fra Vester Engevej til øst for Obbekær, vil koste sammenlagt 15 millioner kroner.

Cykelstien langs Obbekærvej er et led i kommunens stiplaner og er et længe næret ønske hos beboerne. Obbekærvej er en relativ trafikeret landevej, og det er ikke sikkert at cykle langs vejen. For år tilbage blev der etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Ribe til Vester Engevejs udmunding i Obbekærvej stort set midt mellem Ribe og Obbekær. Siden er der ikke fundet midler til at fuldføre projektet.

På mødet fredag i udvalget for teknik og miljø udsatte udvalget beslutningen i sagen til nærmere undersøgelse.

– Vi har flere strækninger i spil og som opfylder betingelserne for at kunne få puljemidler. Så vi vil være helt sikre på, at vi vælger den eller de rigtige, siger formanden for udvalget, Søren Heide Lambertsen (V).

Annonce