Tekst & Collage: Johnny Tauman
14. maj 2024

Seniorkonsulent Claus Prien Tobiasen, Rambøll Danmark, er valgt som entrepriseleder på opgaven for Vejdirektoratet med renoveringen af Ringvejsbroen.
RYK IND RIBE havde lige et par spørgsmål til arbejdet mm, som Claus har besvaret.
Han fortæller, at det er firmaet OMMEN, der har fået opgaven. Om tidsplanen er der følgende: – Projektstarten vil være tirsdag d. 21. maj, og arbejdet forventes færdigt ultimo september.
I de løbet af de kommende dage vil der blive opsat informationsskilte.
RYK IND RIBE spurgte videre ind til dimensioner på køretøjer, der kan passere militærbroerne – det er jo hverken muligt at vende eller bakke, hvis man – fx. en traktor med redskaber – først er nået frem til broerne.
Hertil siger Claus Prien Tobiasen: – Der er ingen restriktioner, men særtransporter kan ikke passere og det skulle være meldt ud.

Intet nyt om interimsvejene

Afslutningsvis oplyses det, at fjernelsen af interimsvejene ikke har været i udbud endnu. – Jeg tænker, at jeg også får denne opgave, siger Claus i sin afsluttende kommentar for denne gang.
RYK IND RIBE vil løbende bringe faktuelle data fra renoveringsarbejdet.