Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, tirsdag den 22. juni

Meget tyder på, at der er mange nye arbejdspladser på vej til Ribe.

Det blev sagt flere gange under byrådsmødet mandag uden der dog blev sagt noget om, hvilke arbejdspladser, der er tale om, og i givet fald, hvornår de kommer.

Meldingen om de nye arbejdspladser kom i forbindelse med behandlingen af en sag om at flytte kommunale afdelinger ind på rådhuset i Esbjerg fra eksterne adresser i både Esbjerg og Ribe.

De medarbejdere i Ribe, der tænkes flyttet, sidder i dag på rådhuset på Giørtz Plads, og den flytning er angiveligt en del af en plan om at skaffe plads på rådhuset til nye medarbejdere udefra.

Det blev sagt klarest af Karen Sandrini (S), der nævnte, at flytningen er en del af en større plan om mange, nye arbejdspladser på Ribe Rådhus.

– Og det ser lyst ud, føjede Karen Sandrini til.

Også Diana Mose Olsen (SF) nævnte sagen som en lille del af en større plan, og – sagde hun – vi kan håbe på mange nye arbejdspladser til Ribe.

John Snedker (S) var på linje og sagde, at det handler om at skaffe nye arbejdspladser til kommunen.

Det var May-Britt Andrea Andersen (C), der havde begæret sagen i byrådet efter den mandag formiddag var behandlet i økonomiudvalget.

Her gik udvalget minus May-Britt Andrea Andersen ind for en såkaldt model 4, der betyder, at ”Hånd om familien” skal flyttes fra en adresse i Esbjerg til rådhuset, og at afdelingen Voksen myndighed og familieplejen skal flyttes fra Ribe til Esbjerg. May-Britt Andrea Andersen stemte i mod og begærede sagen i byrådet.

Netop fordi der er tale om en hastesag også af hensyn til de kommende arbejdspladser i Ribe, blev det besluttet, at sagen skulle behandles på byrådsmødet samme aften.

Det gav anledning til kritiske bemærkninger ikke mindst fra Anne Marie Geisler Andersen (R) og Hans Kr. Sønderby (Esbjerglisten), der stemte mod forslaget fordi de ikke havde haft tid til at sætte sig ind i det. Nini Oken (S) var ligeledes kritisk, og hun undlod at stemme fordi hun heller ikke have nået at læse sagen ordentligt.

May-Britt Andrea Andersens bekymring gik dels på, at der er tale om en centralisering, som hendes parti er i mod, og dels, at de mennesker, der kommer i afdelingen i Esbjerg, ikke bryder sig om at komme ind på kommunale kontorer, og det kan holde nogle væk, hvis afdelingen flyttes til rådhuset.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) påpegede, at planerne om at samle flere medarbejdere på rådhuset i Esbjerg faktisk var en del af budgetforliget sidste år.

Det erkendte May-Britt Andrea Andersen og hun vedkendte sig også budgetforliget men var stadig mod centraliseringen.

Resultatet af afstemningen i byrådet blev, at flertallet besluttede at flytte afdelingerne. May-Britt Andrea Andersen og Hans Kr. Sønderby stemte mod, mens Nini Oken undlod at stemme. Resten var for.

Annonce