Byrådet havde ingen kommentarer til projektet for jernstøberiets grund

Hjem/Byrådet havde ingen kommentarer til projektet for jernstøberiets grund

Annonce

Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, fotos Hasse Jørgensen og Ove Detlevsen. Mandag den 19. august.

Om talelysten var opbrugt, eller om det er fordi, projektet er så godt, at der ikke er grund til at kommentere det, skal være usagt.

Men fakta er, at ud over de to udvalgsformænd var der ingen byrådsmedlemmer, der havde kommentarer til planerne for Ribe Jernstøberis grund i den nordlige udkant af Ribe by. Det betyder, at de planer, der ligger for den kommende anvendelse af arealerne blev sendt i offentlig høring. Den varer i otte uger. Derefter får byrådet sagen tilbage med de eventuelle høringssvar, der måtte være indkommet, og så kan byrådet tage endelig stilling til projektet.

Formanden for udvalget for teknik og byggeri, Søren Heide Lambertsen (S) og Karen Sandrini (S), forelagde projektet for byrådet. Det går som bekendt ud på, at Ribe Jernstøberis bygninger, der i dag tilhører ejendomsselskabet Ribe Jern Ejendomme, skal rives ned for at give plads til boligbyggeri og dermed en helt ny bydel. Det betyder bl.a., at radiatorfabrikken Hudevad, der er resterne af det Gamle Ribe Jernstøberi, skal flytte ud af de lokaler, som fabrikken, der er engelsk ejet, i dag har lejet af Ribe Jern Ejendomme.

Ribe Boligforening har som bekendt købt 11.000 kvadratmeter af den store grund, og her vil boligforeningen opføre lejeboliger. Desuden vil Lidl opføre en forretning i det nordøstlige hjørne af grunden ud mod Saltgade og åen. På den øvrige del af grunden er det meningen, at der skal opføres blandede boliger, men hvem, der skal stå for det, er ikke klart.

Det er meningen, at Ribe Jern Ejendom skal anlægge de nye veje, der skal være i området, og de skal udføres som de eksisterende veje i den indre by. Når de er etableret, skal kommunen overtage drift og vedligehold af dem.

Først når byrådet har godkendt den ændrede kommuneplan og det nye lokalplanforslag for området, kan projektet føres ud i livet.

Det er arkitekterne Team Vandkunsten, der har udarbejdet det overordnede projekt for området, og det er det projekt, den nye lokalplan er udarbejdet efter.

Vandkunstens vinderforslag til udnyttelse af støberiets grund. Nederst til venstre ses supermarkedet, som Lidl vil bygge.

 

Annonce