Project Description

Tekst og arkivfoto Hasse Jørgensen, torsdag den 13. januar 2022

Selv om Covid19 har ændret på mangt og meget i de sidste par år, har Sydvestjysk Brandvæsen haft et par normale år i 2020 og 2021 hvad antallet af indsatser angår.

De to år er de lokale brandbiler kørt ud af garagerne på Odins Plads henholdsvis 101 og 109 gange.

Det fortæller viceberedskabschef og stationsleder i Ribe, Kjeld Tauman, da vi ringer ham op for at høre, hvordan året er gået på den lokale brandstation.

– Men bortset fra det, har det været nogle atypiske år, hvor vi f.eks. har måttet lukke stationen for folk udefra og vi har droslet væsentligt ned på de sociale arrangementer. Det har bl.a. betydet, at traditionelle julearrangementer og nytårsparaderne de to år har været aflyst. Og de øvelser, vi har været nødt til at holde, er gennemført under kraftig hensyntagen til smittefaren. Som beredskab er vi nødt til at passe meget på. Vi skal hele tiden være operative og klar til at hjælpe, understreger Kjeld Tauman.

Han kan da også glæde sig over, at man hele tiden har været i stand til at bemande udrykningskøretøjerne, når der har været brug for det.

Og Kjeld Tauman kan også glæde sig over, at stationen har nogle fine udrykningstider.

Selv om der ikke er fast personale på stationen og brandfolkene skal komme fra arbejdspladser eller hjemmene, når alarmen lyder, er brandbilerne meget hurtigt ude gennem portene.

– I 2020 havde vi en gennemsnitlig udrykningstid på 4,02 minutter, mens den i 2021 var på 4,17 minutter. I 2020 var vi fremme ved brandstedet i gennemsnit på 7,21 minutter, mens tallet var 10,19 minutter i 2021. Den forskel kan skyldes, at vi i 2020 måske er kørt lidt længere til brandstederne end i 2020. Under alle omstændigheder er det meget fine tider, som mandskabet skal have stor ros for, siger Kjeld Tauman.

Han fortæller videre, at ud af de mange udkald har henholdsvis 40 og 43 været til automatiske brandalarmer, de såkaldte ABA-udkald. Seks og fire gange har bådholdet været kaldt til redningsopgaver til vands, og i omkring 35 tilfælde hvert år har det været egentlige brande, der er rykket ud til.

Desuden har der været flere forskellige udkald ikke mindst til forureninger af landeveje, som koster både tid og penge.

– Derfor gør vi også alt for at finde ”synderne”, som i givet fald kommer til at betale, fortæller Kjeld Tauman.

Annonce