Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, tirsdag den 12. oktober

På et forslag fra den radikale Anne Marie Geisler Andersen kommer der nu endnu mere demokrati ind i byrådsarbejdet.

Det forslag, som et enigt byråd godkendte, betyder, at interessenter kan få foretræde for et udvalg for at plædere for deres sag, når den behandles i udvalget. Det sker efter nogle anførte retningslinjer om taletid med mere.

Og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) understregede, at foretræde ikke medfører, at der kan stilles spørgsmål til udvalgsmedlemmerne.

Ordningen gælder foreløbigt for et halvt år, hvorefter den skal evalueres. Her påpegede Sarah Nørris (Ø) nogle sproglige ukorrektheder i formuleringen, som kunne tydes derhen, at ordningen skulle lukkes efter et halvt år for så at blive evalueret.

Det fik borgmesteren til at sige, at der var tale om en egentlig evaluering.

Anne Marie Geisler Andersen var naturligvis glad for, at forslaget efter godkendelse i fagudvalget, nemlig økonomiudvalget, nu var til godkendelse i byrådet.

Hun undrede sig dog over processen og kom med et par stikpiller til Venstre, som under sagsbehandlingen har fremsat et par ændringsforslag, som Anne Marie Geisler Andersen betragtede som politisk drilleri.

– Jeg forstod ikke, hvorfor det var så vigtigt med et ændringsforslag – ud over at man så kunne sige, at vi i Radikale Venstre ikke fik vores vilje.

Anne Marie Geisler Andersen fremhævede, at i sagsfremstillingen står alligevel det, hun foreslog nemlig at forvaltningen skulle udarbejde en model for, hvordan borgerne skal kunne få foretræde for fagudvalgene i en formaliseret foretrædelsesordning. Og hun foreslog, at man dropper den form for strategi og taktik.

Den efterfølgende debat gik mest på nogle tekniske dele i forslaget som prøvetidens længde, tidsfrister for indgivelse af ønske om foretræde o.s.v.

Sarah Nørris (Ø) var luren ved, at det er udvalgsformanden alene, der skal tage stilling til om en ansøgning for foretræde er relevant. Hun mente dog, at det spørgsmål kunne klares ved evalueringen.

Hans k. Sønderby (Esbjerglisten) havde svært ved at se den store nyskabelse i forslaget, der har været praktiseret i udvalget for plan og miljø. Han modsatte sig dog ikke forslaget.

Jacob Lohse (V) hæftede sig ved en række praktiske problemer, og han ønskede en hurtig evaluering.

Diana Mose Olsen (SF) var positiv og slog fast at 95 procent af bekymringerne sjældent bliver til noget.

– Evalueringen er ikke for at nedlægge noget, men for at se, om der er noget, der skal rettes til. Det giver ny viden og energi at høre borgerne.

John Snedker (S) fandt det var et godt initiativ især for at kvalificere byrådets beslutninger. Evalueringen handler meget om at tilpasse den praktiske model.

Susanne Dyreborg (DF) bakkede også op: -Det er vigtigt at træffe de rigtige beslutninger på så oplyst et grundlag som muligt.

Preben Rudiengaard (V) kunne også tiltræde forsøgsperioden, men han havde sine betænkeligheder: – Jeg har prøvet det på Christiansborg, og udvalgsformanden skal sidde meget fast, når man skal styre den proces. Held og lykke med det fine projekt. Håber det lykkes i demokratiets hellige navn, men jeg vil nødigt være den udvalgsformand, der skal styre det her.

Det fik Anne Marie Geisler Andersen, der selv er tidligere folketingsmedlem, til at replicere: – Det styres meget stramt i folketinget, og de kommuner, der har det, er glade for det.

Annonce