Boligforeningens formand hyldet og takket for sin store indsats

/Boligforeningens formand hyldet og takket for sin store indsats

Annonce

Boligforeningens formand hyldet og takket for sin store indsats 2018-08-18T07:06:36+00:00

Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, fotos Rene Jørgensen, copyright. Fredag den 17. august

At formanden for Ribe Boligforening, Jens Hunderup, er en populær mand blev der ført bevis for, da boligforeningens bestyrelse markerede Jens Hunderups overståede 70 års fødselsdag med en reception.

Til formålet var der rejst et stort telt, hvor Ribes gamle station lå, og langt over 100 mennesker deltog i receptionen og begavede fødselaren.

Og som det blev sagt i et par af talerne, har Jens Hunderup ikke alene sat sine fodspor i Ribe, men han har også været med til at præge udviklingen i hele landet qua sine mange tillidsposter indenfor det almennyttige boligbyggeri.

Næstformand i boligforeningen, Anne Lise Graumann, hyldede bl.a. Jens Hunderup for hans sociale omsorg, hans store indsats for boligforeningen og generelt hans måde at være på.

Også fra formanden for Boligkontoret Danmarks bestyrelse, Klaus Bendtsen, og administrerende direktør i Boligkontoret Danmark, Michael Demnitz, var der mange rosende ord og tak for den store indsats, Jens Hunderup har og fortsat udfører.

Blandt de mange gæster ved receptionen var en række lokale personer, der alle har eller har haft meget med det almennyttige boligbyggeri at gøre. samt en stor del af de ansatte på kontoret og i ”marken”. Også mange beboere fra de forskellige afdelinger samt samarbejdspartnere var mødt op.

 

Annonce