Tekst og foto Hasse Jørgensen, lørdag den 18. februar 2024

Det var bilernes formiddag denne lørdag.

På Hovedengen blev veteranbilerne og klassikerne præsenteret, og på brandstationen var det de moderne brandkøretøjer, der var i fokus hos både små og store.

Og det gode vejr allerede fra morgenstunden bevirkede, at der tidligt på dagen var mange mennesker de to steder og på festpladsen på Hovedengen i det hele taget.

Som tidligere nævnt, var veteranbiltræffet flyttet til Hovedengen bag tivoliet, og det trak rigtig mange biler og voksne til. Hvor mange biler, der kom, var uklart sidst på formiddagen, da bilerne stadig strømmede til. Træffet slutter midt på eftermiddagen.

På brandstationen er der hele pinsen åbent hus med mulighed for forfriskninger af forskellig art, og samtidig er der mulighed for at se de store brandbiler både ud- og indvendigt, hvad ikke mindst de yngste benyttede sig af.

Overskuddet fra arrangementet går til velgørenhed.