Tekst & Foto Johnny Tauman
16. maj 2020

Mange har sikkert undret sig over bygningerne på Varde Hovedvej omkring Kærbøl Mark – Ribes ansigt mod nord. Og måske tænkt, om ikke det var en idé at invitere Esbjerg Kommunes Stadsarkitekt Morten Harder en tur forbi. Adskillige bygningsmasser har set bedre tider – og at de så samtidig er klassificeret med bevaringsværdien 6 må bero på en fejl.
Når en ejendom forfalder – og samtidig er bevaringsværdig, hvem har så opgaven?

Aftaler på plads

RYK IND RIBE  vil over en periode se nærmere på en række bygninger på Varde Hovedvej – og få en snak med ejerne om deres fremtidsplaner. Samtidig vil vi se på bygningernes historiske data – og måske endog knytte nogle små anekdoter og historier hertil. En række aftaler er allerede på plads, men skal tilpasses den virkelighed, som ejerne står i – for nogle med respekt for et langt liv i lokalområdet.

Samarbejde med Villy Lønne

For at få den bedste historiske vinkel har vi lavet aftale med Villy Lønne i Farup, der gennem sit mangeårige historiske arbejde i lokalarkivet har fingeren på pulsen.
Det første, vi ser nærmere på, er Varde Hovedvej 7 – bygningen som i folkemunde hedder ”Brinks Gulvbelægning”. Men, det er jo meget, meget længe siden, at der var en flot og stor tæppebutik her.

Ejendommen har bevaringsværdien 6 – og det skyldes måske det faktum, at en del af bygningen tidligere var skole i området: Kærbøl Skole.
Villy Lønne fortæller, at Varde Hovedvej 7 oprindelig var skole for børnene på Kærbøl Mark. – Jeg ved ikke hvornår præcis, den er bygget, lyder det fra Villy, der skønner før 1900. Skolen blev ombygget i 1933, og nogle af de eksisterende bygninger står der endnu.

Skoler lagt sammen

I 1961 blev de tre skoler i sognet Hillerup, Kærbøl Mark og Kærbøl lagt sammen.
– Bygningerne på Kærbøl Mark skole blev solgt til møbelhandler Hans Jessen, som flyttede ind engang i 1963. Da han flyttede sin forretning ind i Industrikvarteret 1970-72, købte Hans og Gurli Brink bygningerne og skabte forretningen: Brinks Tæppecenter.
Sidst i 90´erne blev bygningerne overtaget af Bilhuset Ribe APS I 1999.
– Der var også blomsterforretning på et tidspunkt, lyder det fra Villy Lønne i sin afsluttende bemærkning.

Smed Frisk boede overfor Varde Hovedvej 7 – han drev en fornuftig og vellidt forretning samtidig med Brinks Tæppecenter

Værksted og butik

I dag anvendes butikslokalerne til flere formål- og der er et autoværksted i den del gamle skolebygning.
RYK IND RIBE har forgæves søgt svar på, hvad fremtiden byder på – hvilke planer der er med bygningsmassen. Måske kan du være med til at finde svaret?

Vi vil senere se nærmere på Varde Hovedvej 18, 21 m.fl.

Hvad er bevaringsværdier?

Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed. Når der senere sker ændringer med bygningen, kan karaktererne ændre sig, og der bliver muligvis behov for at korrigere bevaringsværdien. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere karakter end ved den oprindelige vurdering. Bevaringsværdien siger naturligvis ikke noget om husets brugsværdi.