Beboerne går igen til kommunen med parkeringsproblemerne

/Beboerne går igen til kommunen med parkeringsproblemerne

Annonce

Beboerne går igen til kommunen med parkeringsproblemerne 2019-04-15T19:25:06+00:00

Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Rene Jørgensen, mandag den 15. april

Beboerne på Damvej og Holmevej er langt fra tilfredse med, at der endnu ikke er gjort noget ved parkeringsproblemerne på de to gader. Trods det, at beboerne har arbejdet med sagen de sidste fem år, er der intet sket.

Utilfredsheden kom klart frem blandt de knapt 30, der var mødt op til et beboermøde på Ribe Byferie, og her blev resultatet, at der vil blive sendt en ny skrivelse til kommunen med et krav om en løsning af problemet.

Skrivelsen vil også komme til at indeholde konkrete løsningspunkter, nemlig indførelsen af to timers parkering i dagtimerne på hverdage med parkeringslicens til de fastboende, opmaling af parkeringsbåse, så bilisterne ikke parkerer lige op ad folks indkørsler og dermed generer ind- og udkørsel samt udvidelse af parkering syd.

Ud over, at de mange parkerede biler på Damvej og Holmevej er til stor gene for beboerne, udgør de ifølge beboerne også en alvorlig sikkerhedsrisiko for de mange skolebørn, der bruger de to veje til og fra Vittenbergskolen.

Problemerne med de mange parkerede biler er ikke blevet mindre af, at handelsgymnasiet er fusioneret med Ribe Katedralskole og rent fysisk er flyttet ind på katedralskolens matrikel.

Byrådets udvalg for teknik og byggeri har tidligere drøftet parkeringsproblemerne og henvist til, at man ikke kan indføre to timers parkering nu, for der er ikke andre parkeringsmuligheder at henvise bilisterne til. Desuden har udvalget sagt, at man vil prøve at få en udvidelse af P Syd med i det næste budget, og at udvalget så vil tage sagen op igen, når P Syd er udvidet.

Det ønsker beboerne ikke at vente på, og derfor kan kommunen forudse en ny henvendelse i sagen.

Annonce