Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Esbjerg Kommune, mandag den 11. januar

Ribe Sejlklub er kommet endnu et væsentligt skridt nærmere realiseringen af den nye bådebro på omkring 550 meter ved Ribe Kammersluse.

Det seneste skridt er indtil videre, at byrådets økonomiudvalg har sagt ja til at fremrykke kommunens tilskud til projektet på 800.000 kroner til indeværende år. Det betyder nemlig, at hvis projektet gennemføres i år, bliver tilsagnet om fondsmidler på 1.275.000 kroner effektueret. Nu skal byrådet lige som sidste kommunale instans godkende fremrykningen af de kommunale tilskud, der er afsat i budgettet for de kommende fire år. Byrådets godkendelse af formentligt en formssag, idet både udvalget for teknik og byggeri samt som nævnt økonomiudvalget har sagt ok.

Tilsagnet om fremrykningen af pengene er betinget af, at der indgås en ny aftale med sejlklubben om bådpladserne lige ud for restauration Kammerslusen.

Her har kommunen sikret sig en plads til en rutebåd, men da det efterhånden er mange år siden, at der har været rutebåd på åen, har sejlklubben overtaget administrationen af denne plads.

Hensigten er, at sejlklubben også fremover skal stå for administrationen af broen mod at få indtægterne for pladsleje både fra ”fastliggere” og gæstesejlere, der vil bruge broen. Den nye aftale skal imidlertid indeholde bestemmelser om, at de vestligste 15 meter af broen skal bruges til mindre både herunder kanoer og kajakker, samt at omkring 70 meter af bådebroen ud for restaurationen skal bruges til gæstebåde, turskibe, rutebåde og lignende, mens de resterende metre bliver forbeholdt sejlklubben.

Det bliver udvalget for teknik og byggeri og sejlklubben, der skal indgå den nye aftale, som er en betingelse for fremrykningen af det kommunale tilskud.

– Vi har godkendt fremrykningen af pengene på de givne vilkår, så sejlklubben kan komme i gang med projektet og således sikre sig fondsmidlerne, fortæller formanden for økonomiudvalget, borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Ud over det kommunale tilskud og fondspengene bidrager sejlklubben selv med 781.100 kroner til projektet, der skal give en 2,5 meter bred bådebro, der gøres handicapvenlig og tilpasses naturen.

Annonce