Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Ribe Boligforening. Mandag den 13. maj 2019

Medlem af bestyrelsen for afdeling 40 i Ribe Boligforening, Arne Lund, er blevet hædret med Boligkontoret Danmarks lokale pris, og det betyder, at han sammen med fem andre fra hele landet deltager i konkurrencen om BDK’s landspris, der er på 10.000 kroner.

Et er formanden for afdeling 40 Skyttevej, Pia Morgenstern, der har indstillet Arne Lund til prisen, og begrundelsen er Arne Lunds store hjælpsomhed og positive tilgang til livet og hans medmennesker. Desuden er han et meget beskedent menneske, hedder det i indstillingen.

Arne Lund har sammen med sin kone Birgit, der er suppleant til bestyrelsen, været aktiv i og foregangsmand for mange aktiviteter i afdelingen.

I indstillingen skriver Pia Morgenstern bl.a.: ”Sjældent har jeg mødt et menneske som Arne Lund. Han er et meget imødekommende positivt menneske som altid er først til at stille sin ekspertise og hjælpsomhed til rådighed”.

Arne Lund har bl.a. flyttet fliser til nye parkeringspladser, pillet køkkener ned, der skulle udskiftes, opsat stærekasser til glæde for både stære og beboere, etableret krolfbane, som han passer, og det hele på trods af, at han lider af Parkinson.

Hvis Arne Lund vinder den store pris, er det meningen, at pengene skal gå til to overdækninger til afdelingens borde/bænkesæt ved Krolfbanen, da varmen sidste sommer gjorde det umuligt at opholde sig ret længe på stedet uden skygge for solen. Hvis der er penge tilovers, skal de bruges til nyt krolfsæt.

Hovedprisen uddeles sidst på måneden.

Annonce