Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, tirsdag den 24. januar 2023

Arbejdet med den kommende trafikregulering i Ribe er nu ved at komme i gang.

Som bekendt har byrådet afsat 500.000 kroner til diverse undersøgelser i forbindelse med arbejdet, og medlem af Ribe Handelsstandsforenings bestyrelse, Anders Rohr Jørgensen, fortæller, at der netop har været holdt et møde i den arbejdsgruppe, der skal se på hele trafikproblemet.

Anders Rohr Jørgensen påpeger, at han udtaler sig som medlem af handelsstandsforeningens bestyrelse og ikke som byrådsmedlem.

– Vi er i fuld gang med at definere, hvad der er nødvendig og hvad der er unødvendig trafik i det indre Ribe, og vi er i gang med at kigge på afgrænsningen af den indre by. Vi er ikke kommet ret langt i arbejdet endnu, og vi er slet ikke i gang med at finde løsningsforslag, understreger Anders Rohr Jørgensen.

Som eksempel på, hvad der er nødvendig trafik, angiver han, at de, der bor inde i byen, skal have lov at køre der, mens hr. Hansen, der bor i Øster Vedsted og skal handle i Kvickly, skal bruge ringvejen for at nå målet.

– Fra handelsstandsforeningen er vi også meget interesseret i, at det skal være let for kunderne at komme til at handle i byen. Vi ved, at der er langt mere liv i en god handelsby end i en museumsby, og vi ved, at huspriserne er væsentligt højere i en levende by end i en museumsby, siger Anders Rohr Jørgensen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Anders Rohr Jørgensen

Han fortæller også, at der forestår en lang række undersøgelser omkring trafikanternes færden, hvad der er uønsket og hvad der er nødvendig trafik med mere.

Man bliver det ikke svært at undersøge og skelne mellem nødvendig og uønsket trafik?

– Der er i dag rigtig mange muligheder for at undersøge det. Man kan bl.a. bruge folks telefoner, og mange mennesker giver jo lov til at man kan undersøge rigtig meget. Der kan også blive tale om, at de handlende spørger, hvor kunderne kommer fra, og hvor de parkerer. Men det er alt sammen noget, vi skal i gang med i den kommende tid.

– Ribe er jo ikke bygget til den trafik, vi har i dag, men fra handlens side mener vi også, at der skal være nogle gennemgående veje, der er åbne og måske restriktioner i andre gader, siger Anders Rohr Jørgensen.

Arbejdsgruppen arbejder i øjeblikket også på at tilrettelægge en studietur, der måske skal gå til Dragør eller Ærøskøbing. Begge steder har de tilsvarende problemer som i Ribe.