Project Description

Tekst og arkivfoto Hasse Jørgensen, mandag den 11. oktober

At dømme ud fra de udtalelser, der faldt på byrådsmødet i aftes, er der stort set ingen grænser for, hvad de enkelte byrådsmedlemmer og partier vil gøre for erhvervslivet.

Men da det kom til stykket, var der stor uenighed om, hvordan det skal gøres.

Den konservative Mai-Britt Andrea Andersen havde stillet et forslag om, at byrådet udarbejder en erhvervsfremmende strategi, og at sagen sendes til kommunaldirektøren for at tilrettelægge en proces og finde de aktører, der skal samarbejdes med.

Det forslag vandt sympati hos alle de mange talere – der ofte af flere omgange – kommenterede forslaget om end Sara Nørris (Ø) også kom malurt i bægeret. Hun fandt, at det er en flabethed, at forslaget kommer lige efter budgetforhandlingerne.

Mai-Britt Andrea Andersen slog fast, at hun tidligere har omtalt forslaget, der således ikke er nyt.

Socialdemokraten John Snedker kunne ikke dy sig for en drillende bemærkning, idet han ikke troede, at forslaget havde noget at gøre med det kommende byrådsvalg.

Skal skabe tryghed for erhvervslivet

Mai-Britt Andrea Andersen foreslog en erhvervsfremme strategi for at skabe mere tryghed for virksomheder, så de kan skabe mere vækst og flere arbejdspladser.
– Alle virksomheder – store som små – er med til at understøtte kommunen, og derfor bør vi bekymre os om virksomhederne. Det drejer sig om, hvor meget virksomhederne kan udvikle sig, lød det
Olfert Krogh (DF) var positiv og sagde, at det er erhvervslivet, der generer alle de penge, vi bygger skoler og plejehjem o.s.v. for.
Hans K, Sønderby (Esbjerglisten) var ligeledes positiv:  – Forslaget er ukonkret, men med de rette aktører kan det gøres konkret.
Sarah Nørris (Ø): – Jeg kan se fornuften i det forudsat, vi tager hele pakken med.

Hun ønskede senere i debatten at vide, om Business Esbjerg skal nedlægges.

Ønskede behovsanalyse

John Snedker gjorde gældende, at Socialdemokratiet er meget optaget af at erhvervsvilkårene fremmes og virksomhederne sikres de bedste rammer. – Det er vigtigt for at sikre vækst og bevare et højt niveau på velfærdsområdet.
– Vi har sympati for forslaget men synes også, at de konservative er i gang med at sparke en helt åben dør ind med voldsom kraft. Vi investerer allerede mange penge i erhvervsudviklingen, og Business Esbjerg arbejder hver dag for erhvervslivet.

John Snedker efterlyste en vurdering af behovet lavet af forvaltningen.
Jacob Lohse (V) fandt det rigtigt godt med gode rammevilkår for erhvervslivet.

– Med hensyn til argumentet om at sparke en helt åben dør voldsomt ind, kan det argument bruges mod rigtig mange af de strategiplaner, vi lægger i byrådet. Det er fint at sætte processen i gang, og så kommer det nye byråd til at tage stilling.

Anne Marie Geisler Andersen (R) var positiv overfor forslaget mens Diana Mose Olsen (SF) mente, at forslaget – som normalt er – skal sendes i fagudvalg, så der kan komme et ordentligt bearbejdet forslag.

Henrik Vallø (Borgerlisten) mente det er en god ide, men at det er et lidet velvalgt tidspunkt, det fremsættes på, og han mente, at forslaget trænger til, at der arbejdes videre med det.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V): – Der ligger det i det, at vi skal lave en strategi, der sætter fokus på noget af det, vi gerne vil på erhvervsområdet. Der er intet om, at man skal nedlægge noget, og jeg synes, der er nogen, der maner nogle spøgelser frem, som jeg ikke kan se.

Afstemning

Hele debatten medførte, at John snedker på vegne af S, SF og Ø fremsatte et ændringsforslag gående på, at sagen sendes tilbage med henblik på forvaltningens vurdering af behovet.

Det forslag blev afvist med 14 stemmer for (S, SF og Ø), mens de øvrige stemte i mod.

Det konservative forslag, der gik ud på at sende sagen til kommunaldirektøren med henblik på at sætte processen i gang, blev vedtaget.

Dette forslag blev vedtaget af V, DF, Esbjerglisten og R, mens Borgerlisten undlod at stemme.

Annonce