Det letter trafikken, når krydset er færdigt

Tekst & Foto: Johnny Tauman
2. november 2022

Det bliver ”halvfedt”, når krydset Seminarievej / Saltgade snart bliver åbnet igen efter nogle omfattende ledningsarbejder. Betegnelsen skal ses i lyset af, at kloaksepareringen mm fortsætter videre i Saltgade frem mod Sct. Peders Gade. Det vil give en vis bøvl for de forretningsdrivende, som kan glæde sig over, at julebelysningen er kommet på plads, inden der graves.

Julegyirlanderne er kommet op

Museumsinspektør Maria Knudsen fra Sydvestjyske Museer har nøje fulgt med, når lag for lag blev skrabet af i håbet om at afdække noget fra fortiden.