Tekst & Foto: Johnny Tauman
14. maj 2024

Efter RYK IND RIBEs artikel om elmasterne, som snart skal op frem mod Koldingvej, fik vi en række spørgsmål, som chefprojektleder Christian Jensen, ENERGINET har belyst.

Ikke fotos endnu

– Vi arbejder os støt fremad omkring Diagonalvejen ved Roust. Der er foreløbig tale om at få rejst masterne, og vi er ikke færdig med nogen af kabelovergangene (eller kabelovergangsstationerne). Derfor kan vi ikke vise fotos endnu. På byggepladserne er der ikke meget at vise, da der indtil videre mest er under jorden, der arbejdes med fundamenter.

Snakken om master

Der har været en række fortællinger om, at de sidste master / den sidste maste før Kabelovergangsstationen vil være lavere end de master som opsættes på linje i det åbne landskab. Men det er ikke tilfældet.

Fakta om masterne

Chefprojektlederen siger herom: – Ledninger, der hænger i masterne, skal have en minimumsafstand til terræn, veje osv., så det er ikke muligt at gøre masterne lavere og lavere.
På kabelovergangene rejses et par ”endetræksmaster”, der som navnet siger, er slutningen på luftledningen. Masten er udsat for et stort træk i ledningsretningen.
Han forklarer videre: – Derfor skal det være nogle stærke master. Tæt på endetræksmasterne føres jordkablerne op. De afsluttes i ”kabelendemuffer”, hvorfra der føres uisolerede ledere op til luftledningerne.

Følger opsætningen

Når masterne nærmere sig Koldingvej følger RYK IND RIBE arbejdet med faktuelle data fra ENERGINET.