Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Aldi, torsdag den 23. juni 2022

Planerne om at opføre et nyt supermarked på hjørnet af hovedvej 11/Trojelsvej og Nørremarksvej kan fortsætte vel at mærke, hvis planens ophavsmand, Aldi, vil købe samtlige huse på Høgevænget.

Byrådet plan og byudviklingsudvalg har torsdag taget denne beslutning, og den betyder, at hvis Aldi vil købe alle huse, bliver planen sendt i offentlig høring med henblik på at komme videre.

Oprindeligt har Aldi indgået købsaftale for seks af de otte huse på Høgevænget, og Aldi har præsenteret en plan, der i vid udstrækning tager hensyn til beboerne i området med støjskærme, løfte om at varer ikke leveres senere end klokken 22, så man undgår kraftig lastbilstøj i nattetimerne og indretning af en legeplads, ligesom Aldi har indgået en aftale med Vejdirektoratet om etablering af svingbaner i krydset hovedvejen-Nørremarksvej.

Planerne har imidlertid medført protester bl.a. fra ejerne af de to huse, der ikke indgår i købsaftalerne. Godt 400 har skrevet under på en protest mod projektet. Til sammenligning kan nævnes, at der på Nørremarken bor 3.500 mennesker.

Der har tidligere været forslag fremme om, at Aldi kunne placeres ved Trojelsknæ, men så vidt Ryk Ind Ribe erfarer, er Aldi ikke interesseret i denne løsning, og et supermarked passer heller ikke ind i området efter det er blevet planen, at området  skal gøres til aflastningscenter.

Formanden for plan og byudviklingsudvalget, Henning Ravn (V) fortæller, at det var seks ud af udvalgets syv medlemmer, der stemte for indstillingen om, at arbejdet med supermarkedet kan fortsætte, hvis Aldi køber alle husene. Kun det konservative medlem stemte mod. Det kommer ikke som den store overraskelse, da partiet lige fra starten har været mod Aldis placering det pågældende sted.

Selv begrunder Aldi ønsket om en ny forretning med, at den nuværende ved Mosevej er placeret i utidssvarende bygninger, at den er for lille til nutiden, og at den medfører relativ meget trafik midt ind i et boligområde.

Annonce