Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, pressefoto, kort Esbjerg Kommune, torsdag den  22. september 2022

Supermarkedskæden Aldi får lov at bygge det planlagte nye supermarked på hjørnet af Nørremarksvej og Trojelsvej.

Et markant flertal i byrådets plan og byudviklingsudvalg stemte for, at planlægningen for den nye butik sættes i gang. Venstres og Socialdemokratiets medlemmer af udvalget, sammenlagt 6, stemte for beslutningen, men kun konservatives ene medlem var i mod.

Sagen har, som det er de fleste bekendt, stået på i flere måneder efter at Aldi sendte en ansøgning ind om byggeriet.

Aldi indgik aftale med seks husejere på Høgevænget om opkøb af deres ejendomme for at give plads til det nye supermarked. Det var de to resterende husejere på Høgevænget tættest ved Skindermarksvej ikke tilfredse med, og de klagede over udsigten til mere trafik i området og over udsigten til at skulle ligge ved siden af et supermarked, der efter deres mening ville generere mere støj.

Aldis planer er, at det nye supermarked skal erstatte supermarkedet på Mosevej. Dels får Aldi mulighed for en større forretning og dels bliver der tale om en bedre placering, ligesom flytningen af supermarkedet vil nedbringe trafikmængden i villaområdet ved det nuværende supermarked på Nørremarken.

Plan og byudviklingsudvalget har tidligere behandlet sagen, og her blev beslutningen, at Aldi blev opfordret til at give de to resterende husejere et tilbud om  køb af deres ejendomme.

Det gjorde Aldi, men så vidt Ryk Ind Ribe erfarer, reagerede de to husejere ikke på det tilbud, og da der ved fristens udløb ikke var kommet svar fra husejerne, opfattede Aldi det som et nej tak til tilbuddet. De to husejere var angiveligt ikke tilfredse med tilbuddene.

– Vi forholder os til fakta i sagen. Vi ved, at Aldi har givet de to husejere et købstilbud, og vi ved, at der er to ejendomsmæglere, der uafhængigt af hinanden har vurderet ejendommene, og dermed har Aldi gjort det, vi har bedt dem om. Vi forholder os ikke til priserne, siger formanden for plan og byudviklingsudvalget, Henning Ravn (V).

Aldi har i sit projektoplæg gjort meget ud af at sikre naboerne mod støj og trafik. Det er således garanteret, at der ikke bliver varetilkørsel i nattetimerne og at der opføres støjskærme bl.a. i form af bevoksning.

I udvalgets beslutning hedder det, at der i lokalplanen skal sikres, at der tages hensyn til resterende ejendomme på Høgevænget i forhold til støj og trafik samt at trafikforholdene på Nørremarksvej og Skindermarksvej skal revurderes.

Vejdirektoratet har tidligere godkendt planerne for trafikafviklingen, der medfører opmarchbåse på Nørremarksvej betalt af Aldi.

Kortet viser de seks ejendomme, Aldi køber

Annonce