Tekst og foto Hasse Jørgensen, torsdag den 16. november 2023

15.000 kroner er mange penge for en relativ lille klub, men det var den tidlige julegave, der i går blev overrakt til Lundsmark Krolfklub syd for Ribe, der har godt 20 år på bagen.

De rare penge er kommet fra Nordea Fond, og de blev overrakt til bestyrelsen af filialdirektør Ivan Jochumsen, der er leder af Nordeas filial i Esbjerg, som også dækker Ribe.

De rare penge har allerede fået ben at gå på. Pengene er brugt til nyt tøj til medlemmerne. Tøjet har kostet 35.000 kroner i alt, og ud over de 15.000 kroner fra Nordea, har klubben lagt andre 15.000 kroner i puljen, og medlemmerne betaler selv de sidste 5.000 kroner alt efter, hvor meget af det nye tøj, de køber.

Krolfklubben har til huse på begge sider af Lundsmarkvej lige efter, at man fra vest passerer jernbanen. Til venstre for vejen ligger det hyggelige klublokale indrettet i en tidligere stald, og på den anden side vejen ligger de tre baner, som klubbens medlemmer kan boltre sig på.

Der er 55 medlemmer, og de spiller på seks turneringshold og tre pokalhold under Dansk Krolf Union, hvor turneringen er opdelt i tre divisioner.

– Vi har et hold i 1. division og 2 hold i 2. division, fortæller klubbens kasserer, Peder Ravn.

Klubbens medlemmer har på landsplan opnået mange fine resultater, og klubben har også været vært ved flere store stævner på vegne af Dansk Krolf Union.

– Og det har givet nogle penge, som vi har kunnet bruge nogle af på tøjkontoen, fortæller Peder Ravn.

Selv om det nu er ved at nærme sig vinter efter et meget regnfyldt efterår, er krolfspillerne ikke gået i hi.

– Vi spiller ikke på banerne ved Lundsmarksvej, for det slider for hårdt på dem. Men vi spiller på tre baner, vi har anlagt ved Kultur- og Aktivitetshuset i Egebæk-Hviding. Her er vi op mod 40 spillere, der mødes to gange om ugen i vintertiden, og der skal meget til at holde os hjemme, fortæller Peder Ravn.