Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, tirsdag den 21. juni 2022

Borgerne får nu lejlighed til at ytre sig om de planer for et aflastningscenter ved Trojelsknæ, der er fremme for tiden.

Det sker i og med, at et enigt byråd har valgt at sende planerne ud i en offentlig høring på otte uger, og samtidig startes arbejdet med at ændre den nuværende lokalplan for området, da et eventuelt aflastningscenter kræver en ny lokalplan for stedet.

Som formanden for by og planudvalget, Henning Ravn (S), sagde på byrådsmødet, er et aflastningscenter ikke et, hvor der skal læsses affald af men et område, hvor der kan etablere nye, store butikker idet der ikke er plads til den slags butikker i det indre Ribe.

Planerne har tidligere været ude i en partshøring.

Egentligt var planerne fremmet af byrådet, fordi regeringen ønskede et fem årigt stop for etablering af disse aflastningscentre. Regeringens planer for et stop er siden trukket tilbage, men Henning Ravn sagde, at man i by og planudvalget fastholder ønsket om et aflastningscenter i Ribe.