Project Description

Tekst og foto: Renè Jørgensen
15. oktober 2019.

Affaldskerner på Brorsensvej skal flyttes.

Mange har sikkert spekuleret over, hvorfor der stadig står tre store betonkerner på parkeringspladsen ved legepladsen på Brorsensvej. Gravearbejdet har flere været henne at kigge på, men nu er det gået i stå – og det er nogle dage siden der er blevet gravet.

Det siges, at de tre store betonkerner til nedgravede affaldsløsninger er en god idé, ingen tvivl om det. Blot er der den hage ved arbejdet, at de tre betonkerner skal flyttes. – Hvorfor nu det? Joh de står på en grund, som ikke er ejet af kommunen. Efter hvad RYK IND RIBE erfarer, er jorden tilhørende klosteret.

Når man nu kender sagsbehandlingstiden ved Esbjerg Kommune, vil der vel gå en otte til ti uger, før der ligger en tilladelse til at grave. Derfor har vi på redaktionen opfordret udvalgsformand Søren Heide Lambertsen til at flytte de tre betonkerner, da de optager fem parkeringspladser. Uge 42 er en ferieuge for mange, så pladserne kan sikkert sagtens bruges til parkering af biler frem for betonkerner. Vi har tidligere hørt, at områdets B&B anviser gæster netop til denne parkeringsplads for ikke at tage parkeringspladserne i Hundegade.

Et større grønt græsareal over for legepladsen ville være et fornuftigt sted at sætte de tre betonkerner, indtil de kan placeres på det rigtige sted, men måske ryger man så i ”karambolage” med Danmarks Naturfredningsforening, der har en menig om alt.

Men ifølge udvalgsformand for Teknik & Byggeri Søren Heidi Lambertsen (A) flyttes de til Materialegården i Ribe, indtil den nye placering og alt det formelle er på plads. Parkeringspladserne er nu igen anvendelige for bilerne, efter en hurtig indsats af formanden.

Så`det sagt.

 

Annonce