Project Description

Tekst & Collage: Johnny Tauman    Illustration: Uniqua
18. oktober 2021

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 1,5 mio. kr. kan etableringen af Ribe Aktivitets- og Historiepark nu igangsættes.

Et stærkt fokus på Ribes historie

Konceptet til Ribe Aktivitets- og Historiepark er lavet med et stærkt fokus på Ribes historie og på at skabe en park med plads til bevægelse og udvikling, uanset alder eller kunnen. Historien kommer ind i parken via legeelementerne. Vadehavsområdet fortæller om livet ved vandet og dyrelivet ved Vadehavet, og der er legeuniverser afbilledet med inspiration i bl.a. Riberhus og Stormfodssøjlen. Ud over de historiske områder er der andre områder med stor legeværdi. Galgebakken er et balance-motorikområde, som er lavet på en stor bakke, med tilgangsmuligheder i forskellige sværhedsgrader. Der bliver desuden et område med fokus på bæredygtig energi og med energiskabende elementer.

En park med ophold for alle aldre

Der vil være gratis adgang til parken, som gennem leg og læring kommer til at understøtte børn og unge i deres læringsudvikling samtidigt med, at det bliver et meget sjovt sted at opholde sig. Samtidig er der ved etablering af parken fokus på, at det bliver en park med ophold for alle aldre, hvor der både fokuseres på sundhed og bæredygtighed i fortællinger og i parkens udformning.

Fakta

Budgettet for selve Ribe Aktivitets- og Historiepark er på 11 mio. kr. ex. moms.

Udover de 1,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden er der indsamlet 4 mio. kr. fra lokale virksomheder, 2,4 mio. kr. fra lokale og regionale fonde, 3,6 mio. kr. fra Esbjerg Kommune til selve anlægget Ribe Aktivitets- og Historiepark. Der er endvidere indgået aftale med Esbjerg Kommune vedr. driften. Parken forventes at kunne tages i brug i april måned 2022.

Annonce