Tekst og foto Hasse Jørgensen, onsdag den 15. november 2023

Der var en forståelig stor tilfredshed og glæde hos både politikere, ledelse og ansatte, da boinstitutionen Sydstjernen i Ribe i dag, onsdag, blev præsenteret i sin nye udvidede og ombyggende tilstand.

Ombygningen af den bestående institution og udvidelsen med godt 500 kvadratmeter betyder, at institutionen fremover får plads til 16 mod tidligere otte børn og unge mennesker. Og samtidig har byggeaktiviteten i endnu højere grad end tidligere skabt et miljø, der minder så meget som overhovedet muligt om et privat hjem.

Dertil kommer, at institutionen nu kan have endnu flere børn og unge så tæt på deres eget hjem og de personer, som de har aller kærest.

Med ombygningen og udvidelsen er den tidligere institution udvidet med et par køkkener, så der nu er i alt tre, og det betyder, at beboerne kan spise sammen eller delt op i enheder alt efter ønske og behov. Værelserne og hele bebyggelsen er lyst og venligt, der er spillerum, der er hyggerum, og beboerne kan både nyde fællesskabet og trække sig tilbage, hvis det er ønsket.

Udendørs bliver der bålhytte, shelters, trampolin, multibane til flere forskellige spil og en sansehave.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Fra venstre Karina Svarre, Rikke Buelund og John Holm

Botilbuddet er til børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, og det er for både piger og drenge.

– Vi vil helst have halvt af hvert, og vi lægger meget vægt på, at vi både har mandlige og kvindelige ansatte på arbejde sammen, siger Rikke Buelund, der sammen med John Holm leder institutionen.

– Det er ikke fordi, vi skal være forældre til børnene, men ved at have både kvinder og mænd på arbejde samtidig, nærmer vi os de hjemlige forhold mest muligt. Får kvinder og mænd har forskellige kompetencer og måder at gøre tingene på, som Rikke Buelund fortæller.

Af uransagelige årsager er det klima- og miljøudvalget under Esbjerg Byråd, der har været bygherre, og nu ved færdiggørelsen blev det overdraget til byrådets udvalg for social- og arbejdsmarkedet.

Men begge udvalgsformænd, Jørgen Ahlquist (S) og Jakob Lykke (S) var ligesom centerchef Karina Svarre og lederne af institutionen, Rikke Buelund og John Holm som nævnt særdeles godt tilfredse med det resultat, der er kommet ud af lang tids byggerod.

– Den gennemgående tanke i de valg, der er truffet under vejs, har været, at Sydstjernen efter ombygningen skulle fremstå indbydende og hjemlig.

– Når man ligger rundt her i dag, må man sige, at de er lykkedes. Det er både takket været bygningen, som den fremstår nu, men også indretningen på stedet. Her føler man sig godt taget imod, sagde Jørgen Ahlquist bl.a. i sin tale.

Jakob Lykke slog fast, at udvidelsen er vigtig, da kommunen ønsker at sikre, at alle børn og ung har adgang til støtte og omsorg tæt på deres familier, venner og ressource personer.

– Med udvidelsen sikrer vi samtidig, at vi nu kan imødekomme behovene hos både børn og unge med komplekse udfordringer.

Og videre sagde Jakob Lykke: – For børnene betyder den nye tilbygning flere kvadratmeter at udfolde sig på. Flere venner at danne relationer til og flere muligheder for aktiviteter. Vi håber også, at det vil medføre et mindre konfliktniveau, hvilket jeg er sikker på, at alle bare vil nyde.

Efter ombygningen er antallet af arbejdspladser også udvidet, så der nu er 20 pædagoger ansat samt rengøringspersonale med mere.

Efter talerne og forfriskninger var der mulighed for at tage den udvidede og ombyggede institution i nærmere øjesyn, og lokalerne med indretningen gav afgjort et positivt indtryk.

Med alt det nye er også kommet ”nyt” inventar, men for langt det mestes vedkommende er det ting, personale og beboere har været rundt og købe i genbrugsbutikker. Det gavner ikke alene bæredygtigheden, men giver også hygge.

Hyggelige og lyse omgivelser er der til børnene