Project Description

Tekst og fotos Hasse Jørgensen, fredag den 20. september

Familien Garde er kommet i en alvorlig klemme, der kan betyde, at deres planer for en fredelig alderdom i en idyllisk fredskov bliver ødelagt.

Den 400 kilovolts luftledning, der som bekendt skal gå fra Idumlund ved Holstebro til grænsen, kommer til at gå i en afstand af 60 til 65 meter fra bygningerne på familiens ejendom Toftlundvej 7. Det betyder, at Energinet kan ekspropriere ejendommen, men det ønsker familien ikke. Sagen er nemlig, at familien har tilplantet stort set hele den store grund med skov, som i dag er fredskov.

Niels Chr. Garde under den 50 kilovolts ledning, der skal erstattes af den nye og meget kraftigere 400 kilovolts ledning

– Vi flyttede her ud i 2005 og startede skovrejsning i 2007, så vi nu har 11 hektar skov rundt om bygningerne fordelt med 5,5 ha. på hver sin side af Toftlundvej. Og vi vil få to af de store master til at stå på vores jord. Vi havde regnet med at blive gamle her, og selv om Energinet køber ejendommen, vil vi med vores alder – jeg er 54 år – aldrig kunne få en ejendom med sådan en skov igen.

– Og selv om vi i stedet for at få eksproprieret kunne få erstatning, så vil herlighedsværdien være stærkt forringet, og spørgsmålet er så, om ikke ejendommen vil være usælgelig, når vi en gang skal herfra, spørger kørelærer Niels Chr. Garde.

Han har været til møde med Energinets folk i Bredebro, og her fik han at vide, at han kunne indsende et forslag til en anden linjeføring, og så ville de se på det.

– Men der går jo to til tre år, inden der så kommer en afgørelse, og det vil sige, at vi intet kan foretage os i den tid og ikke ved, hvor vi står, siger Niels Chr. Garde.

På Gardes ejendom går der i dag to højspændingsledninger, nemlig en 150 kilovolts ledning og en 50 kilovolts ledning. Den ”lille” ledning går relativt tæt på bygningerne og skal efter planen graves i jorden, når 400 kilovolts ledningen etableres. 150 kilovolts ledningen, der går længere væk fra bygningerne, skal nedlægges, når den helt store ledning kommer.

Niels Chr. Garde har nu foreslået Energinet, at den store 400 kilovolts ledning flyttes cirka 500 meter væk fra hans bygninger, hvor der er plads til den uden at den rammer andre huse.

– Det betyder godt nok, at der vil komme en bue på den ellers meget lige linjeføring, men jeg kan ikke se, at det skulle kunne gøre noget, siger Niels Chr. Garde mens vi går en lille tur rundt i den idylliske fredskov, hvor rådyr og andet vildt stortrives.

– Skal den nuværende 50 kilovolts ledning graves ned, bliver det jo et kæmpe gravearbejde lige midt gennem skoven, pointerer skovejeren.

Annonce