Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, torsdag den 20. januar 2022

37 familier i Øster Vedsted skal – hvis alt går efter planerne – genhuses mens deres boliger renoveres gennemgribende. Samtidig er det planen, at fem ungdomsboliger skal bygges om, så de fremover bliver to familieboliger. Et projekt til anslået 18 millioner kroner.

Det er det almennyttige boligselskab Varde Bolig Administration, der står bag planerne om en renovering af selskabets afdeling 124 i Øster Vedsted.

Ombygningen vil anslået medføre en huslejestigning på 21,64 procent fra 663,22 kroner per kvadratmeter til 806.77 kroner per kvadratmeter.

Esbjerg Kommune er netop søgt om en garantistillelse for et lån i en realkreditinstitution. Lånet størrelse er på 18 millioner kroner, og kommunen er bedt om en garanti på 38,91%, svarende til 7.003.800 kr. Byrådets økonomiudvalg skal drøfte sagen på udvalgets næste møde på mandag.

Baggrunden for projektet er dels, at boligerne er meget nedslidte, og det forventes vanskeligt at leje dem ud, hvis ikke de bliver gjort tidssvarende. Desuden forventes det at være svært at leje de fem ungdomsboliger ud, idet de ikke opfylder ungdommens behov for indretning og beliggenhed.

Udvendigt skal arealerne forbedres, idet der satses på mere grønt end beton. Der bliver nyt stisystem, flere p-pladser med forberedelse til lade standere, ligesom arealerne foran indgangene hæves, så der bliver niveaufri indgang.

Indvendigt skal alle vægflader, lofter, gulve, døre og vinduer skiftes, ligesom der skal sættes nye køkkener og badeværelser ind.

Beboerne i de 37 familieboliger vil blive tilbudt at vende tilbage til deres boliger, når de er gjort i stand. Det er beregnet til at vare seks uger, og familierne vil i den periode blive genhuset i beboelsesvogne. Af de fem beboere i ungdomsboligerne har en allerede fundet en ny bolig, to skal flytte, fordi de er over 30 år, og de to sidste vil få tilbud om at leje de to nye familieboliger.

Projektet er beregnet til at vare seks uger per familiebolig.

Annonce