Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, torsdag den 14. september 2023

30 af byrådets 31 medlemmer står bag det budgetforlig, der torsdag blev indgået på rådhuset i Esbjerg. Et budgetforlig, der gælder 2024 og overslagsårene frem 2025-2027. Kun Ny Borgerlige står udenfor forliget.

Det er et budgetforlig, der rummer store besparelser, men det er også et forlig, der giver plads til investeringer og en udvikling i kommunen, som bl.a. skal skaffe flere indbyggere og dermed et højere skattegrundlag.

Det er også et budgetforlig, der varsler store ændringer ikke mindst indenfor folkeskolen.

Her lægges der op til en ny skolestruktur. Fokus er at nedbringe driftsudgifterne og udnytte skolernes fysiske rammer bedre for at imødegå anlægsbehovet. Herunder undersøges, om 10.klasserne kan flyttes til en erhvervsskole. Der arbejdes med planer om at ændre de nuværende skoledistrikter til en decentral skolestruktur, som det var kendt før den seneste ændring, der sammenlagde flere skole i samme skoledistrikt og med en fælles ledelse.

Også dagtilbudsområdet inddrages i arbejdet med en ny ledelsesstruktur. Strukturændringerne skal skabe rammerne for fortsat kvalitetsudvikling af de socialpædagogiske tilbud. Hensigten er, at antallet af dagtilbudsområder reduceres.

Indenfor velfærdområdet afsættes midler til understøtte rekruttering af arbejdskraft og klimaindsatsen, midler til voksenområdet og børne- og unge indsatsen samt fritid og kultur, fordi kommunen skal kunne tilbyde et liv og en hverdag, der både er tryg og god, når det gælder den grundlæggende velfærd gennem hele livet, så der også bydes på  interessante muligheder i såvel arbejds- som familie- og fritidslivet.

Med hensyn til anlæg afsættes der midler til nødvendige tiltag, der understøtter intentionerne om at være en spændende og attraktiv kommune at bosætte sig i og ikke mindst leve i. Det er f.eks. byggemodning, områdefornyelse og investeringer i anlæg på skole- og daginstitutionsområdet.

De besparelser, der skal gennemføres, udgør over hele perioden 450 millioner kroner fordelt med 74 millioner kroner i 2024, stigende til 127 millioner kroner fra 2026, hvor besparelserne er fuldt indfasede.