Project Description

Tekst Johnny Tauman    Dronefoto: Ove Detlevsen
13. juni 2019

Nogle af RYK IND RIBE´s læsere undrer sig, over hvordan brobyggeriet foregår. Det er 18 soldater fra Skive Kaserne, som har ansvaret for at samle de mange “stumper” til broer, som kan matche hovedparten af den trafik, der dagligt kører på ringvejen.

Wienerstigen

Der benyttes naturligvis professionelle værktøjer til løft og samlinger – men som billedet viser, er der også blevet plads til en wienerstige.

En wienerstige indgår i processen

Broerne skal skubbes i etaper

Broerne, der kommer til at bestå af 14 fag, skubbes ud over åen i fem etaper (skub af godt a0 minutters varighed). Forrest er der monteret et næb, som sikrer, at broen kommer korrekt på land. Længden af skubbekonstruktionen vil være godt 70 meter, mens de færdige broer vil spænde over godt 40 meter. Den enkelte bro kan bære et lastvognstog ad gangen.
De tunge mølletransporter vil skulle finde andre veje, når de midlertidige broer tages i brug henover efteråret.

Licitationen

Den endelig licitation på fjernelse af den nuværende bro over ringvejen samt bygning af ny ”bevægelig bro” har deadline 1. juli for de 5 firmaer, som er udvalgt til at byde på byggeriet.

Annonce